Od Zera Do Developera, jak wejść w branżę IT, przebranżowić się i zostać programistą baz danych i SQL. Andrzej Śmigielski.

 

Zaprogramuj sobie przyszłość...

Ms SQL Server Bazy Danych T-SQL

Ms SQL Server - Wysoka Dostępność

Miejsce: Szkolenie zdalne / Stacjonarne
Czas trwania: 4 dni
Liczba godzin: 32
Start: 9:00

CEL SZKOLENIA

          Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z technologiami dotyczącymi wysokiej dostępności SQL Servera oraz radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych. Technologie te są także w kontekście podstaw dotyczących rozwiązań chmurowych Azure, które obecnie są jednym z najbardziej popularnych rozwiązań oferowanych na rynku IT.
Każdy deweloper czy administrator baz danych powinien znać zakres materiału dotyczący tego szkolenia, aby był w stanie wdrażać rozwiązania gwarantujące najwyższą dostępność usług bazodanowych.
 
          W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą:
▪ wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii SQL Servera
▪ wielu dostępnych sposobów oraz koncepcji związanych z wysoką dostępnością SQL Servera
▪ podstawowych rozwiązań i usług chmurowych Azure
▪ sposobów instalacji SQL Servera oraz nowych instancji
▪ zarządzania oraz konfiguracji zarówno instancji jak i baz danych
▪ wydania, instalacji, aktualizacji oraz przydatnych funkcji i narzędzi dotyczących SSMS
▪ dodatkowych, zaawansowanych narzędzi i usług dotyczących SQL Servera
▪ infrastruktury baz danych wraz z konfiguracją przydatnych ustawień.
 
          Poznanie wszystkich tych zagadnień pozwoli na odpowiednie dopasowanie rozwiązań bazodanowych do wymagań, jakie stoją przed każdym przedsiębiorstwem wymagającym najwyższej dostępności do baz danych, gdzie „każda sekunda” ewentualnego przestoju w dostępie do usług może doprowadzić do relatywnie dużych strat finansowych jak i ciągłości pracy.

PROFIL UCZESTNIKA

          Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla deweloperów jak i administratorów baz danych SQL Server w środowisku Microsoft, którzy chcą się nauczyć zagadnień związanych z wysoką dostępnością lub stanęli w obliczu wymagającym niezawodności w dostępie do usług opartych o rozwiązania bazodanowe, także w oparciu o podstawy rozwiązań chmurowych Azure, ale również dla wszystkich tych, którzy chcą poznać możliwości zabezpieczania się przed sytuacjami awaryjnymi.

WYMAGANIA WSTĘPNE

          Od uczestników szkolenia wymagana jest średnio zaawansowana znajomość systemu operacyjnego Windows oraz podstawowa znajomość sposobu działania relacyjnych baz danych. Mile widziana jest także podstawowa znajomość zagadnień dotyczących administracji bazami danych i zarządzania dostępami do SQL Servera.

CZAS TRWANIA

▪ 4 dni po 8 godzin szkoleniowych
▪ Start: godzina 9:00
▪ Zakończenie: około godziny 16:00
▪ W tym około dwie krótkie przerwy (po 10-15 minut) i jedna długa, obiadowa około 30-45 minut.

RODZAJ SZKOLENIA

▪ Zdalne
▪ Stacjonarne w siedzibie firmy
▪ Stacjonarne u Klienta

SPOSÓB REALIZACJI SZKOLENIA

          Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów i ćwiczeń praktycznych oraz case’ów i zadań.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA

          Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
▪ znał zagadnienia dotyczące wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii SQL Servera
▪ rozumiał wiele dostępnych sposobów oraz koncepcji związanych z wysoką dostępnością SQL Servera
▪ zorientowany w podstawowych rozwiązaniach i usługach chmurowych Azure
▪ umiał korzystać ze sposobów instalacji SQL Servera oraz nowych instancji
▪ potrafił zarządzać oraz konfigurować zarówno instancje jak i bazy danych
▪ znał wydania, sposoby instalacji i aktualizacji SSMS
▪ zorientowany w przydatnych funkcjach i narzędziach dotyczących SSMS
▪ znał dodatkowe, zaawansowane narzędzia i usługi dotyczące SQL Servera
▪ rozumiał infrastruktury baz danych wraz z konfiguracją przydatnych ustawień.

DODATKOWE MATERIAŁY

          Każdy uczestnik szkolenia otrzyma wszystkie wymagane pliki i skrypty oraz dostanie dodatkowe materiały w formie e-Book’a wraz z dodatkowymi plikami, skryptami, ćwiczeniami i zadaniami.

PLAN SZKOLENIA

01. WPROWADZENIE DO ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH
   ➡ Portal Azure
   ➡ Azure Data Studio
   ➡ Interfejs użytkownika
   ➡ Wybrane funkcje
   ➡ SQL Server z obsługą Azure Arc

02. INSTALACJA SQL SERVER
   ➡ Planowanie aktualizacji i/lub instalacji SQL Server
   ➡ Wersje SQL Server
   ➡ Instalacja SQL Server poprzez centrum instalacji
   ➡ Konfiguracja SQL Server

03. SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO
   ➡ Wydania i wersje
   ➡ Instalacja i/lub aktualizacja SSMS
   ➡ Przydatne funkcje i narzędzia SSMS

04. DODATKOWE NARZĘDZIA I USŁUGI SQL SERVER
   ➡ Dodatkowe narzędzia i usługi dla Database Engine
   ➡ Usługi dotyczące uczenia maszynowego
   ➡ Usługi dotyczące jakości danych
   ➡ Interfejs linii komend
   ➡ Menadżer konfiguracji SQL Server
   ➡ Zarządzanie hurtownią danych
   ➡ Dzienniki błędów

05. INSTALACJA I KONFIGURACJA INSTANCJI ORAZ FUNKCJI SQL SERVER
   ➡ Sposób wykorzystania oraz ustawienia dotyczące wolumenu
   ➡ Planowanie instalacji wielu instancji
   ➡ Instalacja nowej instancji SQL Server w systemie Windows
   ➡ Logowanie konfiguracji SQL Server
   ➡ Wykorzystanie plików konfiguracyjnych podczas instalacji
   ➡ Weryfikacja instalacji

06. KONFIGURACJA POZOSTAŁYCH WYBRANYCH FUNKCJI
   ➡ Łącze Azure Synapse dla SQL Server
   ➡ Konteneryzacja z użyciem Kubernetes

07. LOKALNA INFRASTRUKTURA BAZ DANYCH I KONFIGURACJA USTAWIEŃ
   ➡ Architektura baz danych SQL Server
   ➡ Pliki, grupy plików, zwiększanie/zmniejszanie plików bazy danych
   ➡ Resource Governor
   ➡ Plik stronicowania systemu operacyjnego
   ➡ Równoległość procesorów logicznych i przydzielanie rdzeni
   ➡ Konfiguracja pamięci SQL Server
   ➡ Konfiguracja plików systemowych

08. ZARZĄDZANIE INSTANCJAMI I BAZAMI DANYCH SQL SERVER
   ➡ Udostępnianie i konfiguracja baz danych
   ➡ Tworzenie, przenoszenie i usuwanie baz danych
   ➡ Poziomy zgodności baz danych
   ➡ Opcje i właściwości baz danych
   ➡ Tryby pracy bazy danych (SINGLE-USER, MULTI-USER)
   ➡ Mechanizm FILESTREAM
   ➡ Technologia PolyBase

09. WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ I ODZYSKIWANIE PO AWARII
   ➡ Koncepcja wysokiej dostępności (HA - High Availability), RTO, RPO, RLO, SAN
   ➡ Znaczenie redundancji
   ➡ Odzyskiwanie po awarii (DR - Disaster Recovery)
   ➡ Kopie zapasowe i sposoby przywracania baz danych
   ➡ Klastrowanie i kworum (FCI - Failover Cluster Instances)
   ➡ Database Mirroring
   ➡ Database Replication
   ➡ Wszechstronne przesyłanie logów (Log Shipping)
   ➡ Zawsze włączone grupy dostępności (Always On Availability Groups)
   ➡ Usługa WSFC (Windows Server Failover Clustering)

 

Zaprogramuj sobie przyszłość...