Od Zera Do Developera, jak wejść w branżę IT, przebranżowić się i zostać programistą baz danych i SQL. Andrzej Śmigielski.

 

Zaprogramuj sobie przyszłość...

Ms SQL Server Bazy Danych T-SQL

Ms SQL Server - Struktury Bazodanowe

Miejsce: Szkolenie zdalne / Stacjonarne
Czas trwania: 3 dni
Liczba godzin: 24
Start: 9:00

CEL SZKOLENIA

          Szkolenie to ma na celu przybliżenie uczestnikom różnych zaawansowanych rozwiązań dotyczących typów danych i struktur bazodanowych. Uczestnicy nauczą się wykorzystywać dane typu przestrzennego, dane typu hierarchicznego, dane typu XML oraz przetwarzać dane z/do formatu JSON.

PROFIL UCZESTNIKA

          Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich tych, którzy chcą nauczyć się pracować z zaawansowanymi typami danych wykorzystując rozbudowane struktury bazodanowe.

WYMAGANIA WSTĘPNE

          Od uczestników szkolenia wymagana jest zarówno znajomość środowiska Windows jak i sposób działania relacyjnych baz danych.

CZAS TRWANIA

▪ 3 dni po 8 godzin szkoleniowych
▪ Start: godzina 9:00
▪ Zakończenie: około godziny 16:00
▪ W tym około dwie krótkie przerwy (po 10-15 minut) i jedna długa, obiadowa około 30-45 minut.

RODZAJ SZKOLENIA

▪ Zdalne
▪ Stacjonarne w siedzibie firmy
▪ Stacjonarne u Klienta

SPOSÓB REALIZACJI SZKOLENIA

          Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów i ćwiczeń praktycznych oraz case’ów i zadań.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA

          Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
▪ będzie umiał korzystać z różnych zaawansowanych rozwiązań dotyczących typów danych i struktur bazodanowych
▪ będzie potrafił przetwarzać dane z/do formatu JSON.

DODATKOWE MATERIAŁY

          Każdy uczestnik szkolenia otrzyma wszystkie wymagane pliki i skrypty oraz dostanie dodatkowe materiały w formie e-Book’a wraz z dodatkowymi plikami, skryptami, ćwiczeniami i zadaniami.

PLAN SZKOLENIA

01. DANE TYPU PRZESTRZENNEGO
   ➡ GEOGRAPHY
   ➡ GEOMETRY
   ➡ SRID
   ➡ Indeksy przestrzenne: SPATIAL INDEX

02. DANE TYPU HIERARCHICZNEGO
   ➡ Elementy struktury HIERARCHYID
   ➡ Indeksowanie hierarchicznego typu danych
   ➡ Dostępne metody

03. DANE TYPU XML
   ➡ Format OPENXML
   ➡ Klauzula FOR XML
   ➡ Klauzula WITH XMLNAMESPACE
   ➡ Język XQUERY
   ➡ Język XPATH
   ➡ Wyrażenia FLWOR
   ➡ Operacje DML na danych typu XML
   ➡ Metody dostępne w typie danych XML
   ➡ Indeksowanie dokumentów XML

04. FORMAT DANYCH JSON
   ➡ Zaczytywanie danych do bazy z formatu JSON
   ➡ Generowanie danych z bazy do formatu JSON

 

Zaprogramuj sobie przyszłość...