Od Zera Do Developera, jak wejść w branżę IT, przebranżowić się i zostać programistą baz danych i SQL. Andrzej Śmigielski.

 

Zaprogramuj sobie przyszłość...

Ms SQL Server Bazy Danych T-SQL

Ms SQL Server - Programowanie

Miejsce: Szkolenie zdalne / Stacjonarne
Czas trwania: 2 dni
Liczba godzin: 16
Start: 9:00

CEL SZKOLENIA

          Szkolenie to ma na celu naukę przenoszenia logiki biznesowej do bazy danych za pomocą implementacji własnych funkcji i procedur, także w kodzie zarządzanym. Uczestnicy poznają również szerokie możliwości implementacji proceduralnej oraz dobre praktyki pisania kodu jak i dowiedzą się w jaki sposób automatyzować powtarzające się czynności.

PROFIL UCZESTNIKA

          Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich tych, którzy chcą nauczyć się programować relacyjne bazy danych Microsoft SQL Server oraz chcą automatyzować powtarzające się czynności.

WYMAGANIA WSTĘPNE

          Od uczestników szkolenia wymagana jest zarówno znajomość środowiska Windows jak i podstaw działania relacyjnych baz danych.

CZAS TRWANIA

▪ 2 dni po 8 godzin szkoleniowych
▪ Start: godzina 9:00
▪ Zakończenie: około godziny 16:00
▪ W tym około dwie krótkie przerwy (po 10-15 minut) i jedna długa, obiadowa około 30-45 minut.

RODZAJ SZKOLENIA

▪ Zdalne
▪ Stacjonarne w siedzibie firmy
▪ Stacjonarne u Klienta

SPOSÓB REALIZACJI SZKOLENIA

          Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów i ćwiczeń praktycznych oraz case’ów i zadań.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA

          Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
▪ będzie potrafił implementować własne obiekty bazodanowe
▪ będzie umiał stosować rozwiązania implementowane w kodzie zarządzanym
▪ będzie wiedział jak pisać kod w sposób proceduralny i stosować dobre praktyki pisania kodu
▪ będzie potrafił automatyzować powtarzające się czynności.

DODATKOWE MATERIAŁY

          Każdy uczestnik szkolenia otrzyma wszystkie wymagane pliki i skrypty oraz dostanie dodatkowe materiały w formie e-Book’a wraz z dodatkowymi plikami, skryptami, ćwiczeniami i zadaniami.

PLAN SZKOLENIA

01. PRZYGOTOWANIE ŚRODOWISKA PROGRAMISTYCZNEGO
   ➡ SQL Server Configuration Manager
   ➡ SQL Server Management Studio (SSMS)
   ➡ Utworzenie bazy danych na potrzeby niniejszego szkolenia
   ➡ Przygotowanie DBO i danych

02. DOBRE PRAKTYKI PISANIA KODU
   ➡ Zasady nazewnictwa obiektów
   ➡ Sposób implementacji kodu

03. IMPLEMENTACJA PROCEDURALNA
   ➡ Blok BEGIN i END
   ➡ Wyrażenia: IF, ELSE IF, ELSE
   ➡ Wyrażenia: WHILE, BREAK, CONTINUE
   ➡ Wyrażenia: GOTO, RETURN
   ➡ Wyrażenie CASE
   ➡ Funkcje: IIF, CHOOSE
   ➡ Instrukcje warunkowe: COALESCE, ISNULL, NULLIF

04. ZŁOŻONE TYPY KOLUMN
   ➡ Typ COMPUTED i PERSISTED

05. TWORZENIE PROCEDUR
   ➡ Procedury przechowywane: STORED PROCEDURES (SP)
   ➡ Dostępne opcje dotyczące implementacji procedur

06. TWORZENIE FUNKCJI
   ➡ Funkcje użytkownika: USER DEFINED FUNCTION (UDF)
   ➡ Dostępne opcje dotyczące implementacji funkcji

07. FUNKCJE PARTYCJI
   ➡ Właściwości i opcje PARTITION FUNCTION
   ➡ Funkcje partycji a optymalizator zapytań

08. WYZWALACZE
   ➡ Rodzaje TRIGGER’ów
   ➡ Właściwości i dostępne opcje wyzwalaczy

09. FUNKCJE I PROCEDURY W KODZIE ZARZĄDZANYM
   ➡ CLR, TRUSTWORTHY, CLR ENABLED

10. MECHANIZMY AUTOMATYCZNE
   ➡ Server Agent (JOBS)

 

Zaprogramuj sobie przyszłość...