Od Zera Do Developera, jak wejść w branżę IT, przebranżowić się i zostać programistą baz danych i SQL. Andrzej Śmigielski.

 

Zaprogramuj sobie przyszłość...

Ms SQL Server Bazy Danych T-SQL

Ms SQL Server - Poziom Średnio Zaawansowany

Miejsce: Szkolenie zdalne / Stacjonarne
Czas trwania: 3 dni
Liczba godzin: 24
Start: 9:00

CEL SZKOLENIA

          Szkolenie to ma na celu przybliżenie uczestnikom różnych sposobów wyciągania interesujących nas danych z bazy łącznie z ich grupowaniem oraz agregacją. Uczestnicy poznają także najczęściej wykorzystywane wbudowane funkcje jak też różne metody operowania na zbiorach. Szkolenie to uczy również jak tworzyć indeksy i nimi zarządzać oraz pokazuje narzędzia pomocne podczas implementowania kodu w celu zwiększenia produktywności.

PROFIL UCZESTNIKA

          Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich tych, którzy pracują z relacyjnymi bazami danych Microsoft SQL Server oraz chcą poznać różne sposoby wyciągania danych z uwzględnieniem różnorodnych działań na zbiorach w sposób optymalny.

WYMAGANIA WSTĘPNE

          Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz znajomość podstaw działania relacyjnych baz danych.

CZAS TRWANIA

▪ 3 dni po 8 godzin szkoleniowych
▪ Start: godzina 9:00
▪ Zakończenie: około godziny 16:00
▪ W tym około dwie krótkie przerwy (po 10-15 minut) i jedna długa, obiadowa około 30-45 minut.

RODZAJ SZKOLENIA

▪ Zdalne
▪ Stacjonarne w siedzibie firmy
▪ Stacjonarne u Klienta

SPOSÓB REALIZACJI SZKOLENIA

          Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów i ćwiczeń praktycznych oraz case’ów i zadań.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA

          Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
▪ będzie umiał wyciągać interesujące go dane z bazy na różne sposoby
▪ będzie znał sposoby grupowania oraz agregowania danych
▪ będzie potrafił programować bazy danych w optymalny sposób zwiększając swoją produktywność.

DODATKOWE MATERIAŁY

          Każdy uczestnik szkolenia otrzyma wszystkie wymagane pliki i skrypty oraz dostanie dodatkowe materiały w formie e-Book’a wraz z dodatkowymi plikami, skryptami, ćwiczeniami i zadaniami.

PLAN SZKOLENIA

01. PRZYGOTOWANIE ŚRODOWISKA PROGRAMISTYCZNEGO
   ➡ SQL Server Configuration Manager
   ➡ SQL Server Management Studio (SSMS)
   ➡ Utworzenie bazy danych na potrzeby niniejszego szkolenia
   ➡ Przygotowanie DBO i danych

02. INNE TYPY DANYCH:
   ➡ SQL_VARIANT i SQL_VARIANT_PROPERTY
   ➡ TIMESTAMP
   ➡ UNIQUEIDENTIFIER
   ➡ ROWVERSION
   ➡ TABLE
   ➡ CURSOR

03. PODSTAWA TWORZENIA SKRYPTÓW
   ➡ Wsady, batch, polecenie GO

04. OPERATORY
   ➡ Operatory porównania
   ➡ Operatory logiczne
   ➡ Operatory arytmetyczne
   ➡ Operatory złożone

05. AUTOMATYCZNA INKREMENTACJA
   ➡ Wykorzystanie IDENTITY

06. GRUPOWANIE I AGREGOWANIE DANYCH
   ➡ Klauzula GROUP BY i HAVING
   ➡ Podstawowe funkcje agregujące: AVG, COUNT, MAX, MIN, SUM
   ➡ Dodatkowe funkcje agregujące: COUNT_BIG, STDEV, STDEVP, VAR, VARP
   ➡ Operatory: GROUPING SETS, GROUPING_ID, ROLLUP, CUBE

07. UŻYCIE FUNKCJI W ZAPYTANIACH
   ➡ Najistotniejsze wbudowane funkcje daty i czasu
   ➡ Najistotniejsze wbudowane funkcje tekstowe
   ➡ Najistotniejsze wbudowane funkcje bezpieczeństwa
   ➡ Inne przydatne wbudowane funkcje i zmienne systemowe

08. OPERACJE ZBIOROWE NA WYNIKACH ZAPYTAŃ
   ➡ UNION, UNION ALL, EXCEPT, INTERSECT

09. PODZAPYTANIA
   ➡ Zwykłe
   ➡ Skorelowane
   ➡ Operatory: EXISTS, NOT EXISTS, ANY, SOME, ALL

10. NAZWANE ZAPYTANIA
   ➡ Właściwości CTE

11. JĘZYK MANIPULOWANIA DANYMI (DML)
   ➡ Korespondencja seryjna MERGE

12. ZASADY DZIAŁANIA INDEKSÓW
   ➡ Indeksy wierszowe i ich rodzaje: CLUSTERED INDEX, NON-CLUSTERED INDEX
   ➡ Wskaźnik selektywności indeksu
   ➡ Pomiar czasu wykonywania operacji w bazie na podstawie użycia indeksów
   ➡ Tabele typu HEAP (STERTA)
   ➡ Indeksy kolumnowe: COLUMNSTORE INDEX
   ➡ Kompresja COLUMNSTORE_ARCHIVE
   ➡ Fragmentacja indeksów

13. PRZYDATNE NARZĘDZIA
   ➡ SQL Server Configuration Manager
   ➡ SNIPPETS
   ➡ INTELLISENSE

 

Zaprogramuj sobie przyszłość...