Od Zera Do Developera, jak wejść w branżę IT, przebranżowić się i zostać programistą baz danych i SQL. Andrzej Śmigielski.

 

Zaprogramuj sobie przyszłość...

Ms SQL Server Bazy Danych T-SQL

Ms SQL Server - Poziom Podstawowy

Miejsce: Szkolenie zdalne / Stacjonarne
Czas trwania: 3 dni
Liczba godzin: 24
Start: 9:00

CEL SZKOLENIA

          Szkolenie to ma na celu przybliżenie uczestnikom zasad budowy relacyjnych baz danych, zapoznanie się z językiem SQL oraz jego możliwościami i składnią. Uczestnicy poznają możliwości podstawowego wyszukiwania danych łącznie z filtrowaniem danych oraz łączeniem tabel. Szkolenie to uczy także podstawowych operacji dotyczących danych, czyli ich wstawiania, modyfikowania oraz usuwania.

PROFIL UCZESTNIKA

          Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich tych, którzy chcą nauczyć się pracować z relacyjnymi bazami danych Microsoft SQL Server oraz chcą poznać mechanizmy ich działania oraz nauczyć się operowania danymi.

WYMAGANIA WSTĘPNE

          Od uczestników szkolenia wymagana jest tylko znajomość środowiska Windows.

CZAS TRWANIA

▪ 3 dni po 8 godzin szkoleniowych
▪ Start: godzina 9:00
▪ Zakończenie: około godziny 16:00
▪ W tym około dwie krótkie przerwy (po 10-15 minut) i jedna długa, obiadowa około 30-45 minut.

RODZAJ SZKOLENIA

▪ Zdalne
▪ Stacjonarne w siedzibie firmy
▪ Stacjonarne u Klienta

SPOSÓB REALIZACJI SZKOLENIA

          Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów i ćwiczeń praktycznych oraz case’ów i zadań.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA

          Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
▪ będzie rozumiał, na jakich zasadach działa baza Ms SQL Server
▪ będzie znał podstawowe typy danych i wiedział w jaki sposób je wykorzystywać
▪ będzie umiał wyciągać interesujące go dane z bazy
▪ będzie potrafił przetwarzać, edytować oraz usuwać dane w bazie danych.

DODATKOWE MATERIAŁY

          Każdy uczestnik szkolenia otrzyma wszystkie wymagane pliki i skrypty oraz dostanie dodatkowe materiały w formie e-Book’a wraz z dodatkowymi plikami, skryptami, ćwiczeniami i zadaniami.

PLAN SZKOLENIA

01. RELACYJNY MODEL DANYCH
   ➡ Podstawowe struktury danych
   ➡ Zależności między strukturami

02. PROGRAMY NAKŁADKOWE DO WYKONYWANIA ZAPYTAŃ
   ➡ Najpopularniejsze narzędzia do zarządzania bazami danych

03. EDYCJE MS SQL SERVER
   ➡ Dostępne edycje SQL Server i różnice między nimi

04. JĘZYK SQL i T-SQL
   ➡ Grupy języka SQL: DDL, DML, DCL, DQL, TCL

05. PROJEKTOWANIE I MODELOWANIE BAZ DANYCH
   ➡ Notacja UML
   ➡ Modele i diagramy

06. PRZYGOTOWANIE ŚRODOWISKA PROGRAMISTYCZNEGO
   ➡ SQL Server Configuration Manager
   ➡ SQL Server Management Studio (SSMS)
   ➡ Utworzenie bazy danych na potrzeby niniejszego szkolenia
   ➡ Przygotowanie DBO i danych

07. PODSTAWOWE TYPY DANYCH
   ➡ Dane typu numerycznego (dokładne i przybliżone)
   ➡ Dane typu data i czasochłonne
   ➡ Dane typu znakowego (UNICODE)
   ➡ Dane binarne
   ➡ Formatowanie danych za pomocą funkcji CONVERT
   ➡ Rzutowanie danych za pomocą funkcji CAST

08. PODSTAWA TYPÓW DANYCH I ZNACZENIE NULL
   ➡ Niby oczywiste: SELECT 1/3
   ➡ Trójwartościowość logiczna

09. RÓŻNICE MIĘDZY TYPAMI CHAR, NCHAR, VARCHAR, NVARCHAR
   ➡ Przykłady użycia różnego typu danych

10. WŁASNE TYPY DANYCH
   ➡ UDDT - User-Defined Data Types
   ➡ UDT - User-Defined Types

11. ZARZĄDZANIE TABELAMI
   ➡ Tworzenie tabel: CREATE
   ➡ Zmiana istniejących tabel: ALTER
   ➡ Podstawowe założenia dotyczące tabel

12. REGUŁY KONTROLOWANIA POPRAWNOŚCI I FORMATOWANIA DANYCH
   ➡ Wartość NULL i NOT NULL
   ➡ Ograniczenia: DEFAULT, UNIQUE, CHECK

13. JĘZYK MANIPULOWANIA DANYMI (DML)
   ➡ Podstawowe operacje: INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE

14. PODSTAWOWA SKŁADNIA ZAPYTAŃ
   ➡ Słowa kluczowe: SELECT, FROM, WHERE
   ➡ Składnia poleceń: TOP, TIES, DISTINCT
   ➡ Stosowanie aliasów dla kolumn i tabel: AS
   ➡ Sortowanie danych: ORDER BY

15. KLUCZE GŁÓWNE I OBCE
   ➡ Primary Key (PK)
   ➡ Foreign Key (FK)
   ➡ Klauzule: ON UPDATE CASCADE, ON DELETE CASCADE

16. SPOSOBY I RODZAJE ŁĄCZENIA TABEL
   ➡ Złączenia wewnętrzne INNER JOIN
   ➡ Złączenia zewnętrzne OUTER JOIN (LEFT, RIGHT, FULL)
   ➡ Samozłączenie SELF-JOIN
   ➡ Złączenia równościowe EQUI-JOIN (NATURAL)
   ➡ Złączenia nierównościowe NON-EQUI-JOIN
   ➡ Iloczyn kartezjański CROSS-JOIN
   ➡ Operatory APPLY (CROSS, OUTER)

17. NORMALIZACJA I DENORMALIZACJA BAZ DANYCH
   ➡ Postaci normalne baz danych

18. WYSZUKIWANIE I FILTROWANIE OBIEKTÓW W SSMS

 

Zaprogramuj sobie przyszłość...