Od Zera Do Developera, jak wejść w branżę IT, przebranżowić się i zostać programistą baz danych i SQL. Andrzej Śmigielski.

 

Zaprogramuj sobie przyszłość...

Ms SQL Server Bazy Danych T-SQL

Ms SQL Server - Optymalizacja Zapytań

Miejsce: Szkolenie zdalne / Stacjonarne
Czas trwania: 3 dni
Liczba godzin: 24
Start: 9:00

CEL SZKOLENIA

          Szkolenie to ma na celu przybliżenie wiedzy, pozwalającej na odpowiednio dopasowane do wymagań skonfigurowanie serwera baz danych oraz tworzenie odpowiednich procedur służących do monitorowania funkcjonowania poszczególnych jego komponentów jak i szybkie reagowanie na pojawiające się nieprawidłowości. Po zrealizowaniu tego szkolenia uczestnik będzie w stanie efektywnie diagnozować źródła problemów wydajnościowych w działaniu SQL Server’a oraz stosować różnego rodzaju implementacje prowadzące do usunięcia tzw. „wąskich gardeł”.

PROFIL UCZESTNIKA

          Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla administratorów baz danych jak i programistów, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje o diagnostykę oraz rozwiązywanie problemów wydajnościowych w obszarze działania SQL Server oraz aplikacji na nim pracujących.

WYMAGANIA WSTĘPNE

          Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz znajomość środowiska bazodanowego Microsoft SQL Server.

CZAS TRWANIA

▪ 3 dni po 8 godzin szkoleniowych
▪ Start: godzina 9:00
▪ Zakończenie: około godziny 16:00
▪ W tym około dwie krótkie przerwy (po 10-15 minut) i jedna długa, obiadowa około 30-45 minut.

RODZAJ SZKOLENIA

▪ Zdalne
▪ Stacjonarne w siedzibie firmy
▪ Stacjonarne u Klienta

SPOSÓB REALIZACJI SZKOLENIA

          Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów i ćwiczeń praktycznych oraz case’ów i zadań.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA

          Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
▪ będzie potrafił diagnozować tzw. „wąskie gardła” w działaniu bazy danych i/lub serwera
▪ będzie umiał monitorować działanie SQL Server’a
▪ będzie wiedział jakie wskazywać zalecenia prowadzące do polepszenia wydajności bazy danych oraz serwera.

DODATKOWE MATERIAŁY

          Każdy uczestnik szkolenia otrzyma wszystkie wymagane pliki i skrypty oraz dostanie dodatkowe materiały w formie e-Book’a wraz z dodatkowymi plikami, skryptami, ćwiczeniami i zadaniami.

PLAN SZKOLENIA

01. PRZYGOTOWANIE ŚRODOWISKA PROGRAMISTYCZNEGO
   ➡ SQL Server Configuration Manager
   ➡ SQL Server Management Studio (SSMS)
   ➡ Utworzenie bazy danych na potrzeby niniejszego szkolenia
   ➡ Przygotowanie DBO i danych

02. MECHANIZMY I NARZĘDZIA MONITORUJĄCE
   ➡ SQL Server Profiler
   ➡ Extended Events (XEvents, XE)
   ➡ Activity Monitor
   ➡ Performance Monitor
   ➡ Data Collector (DC)
   ➡ Query Store (QS)

03. KATALOGOWE I ZARZĄDCZE WIDOKI SYSTEMOWE
   ➡ Najczęściej wykorzystywane kategorie DMV i DMF

04. MONITOROWANIE BAZY DANYCH I SERWERA
   ➡ Wykorzystanie pamięci RAM, dysków, procesorów, interfejsów sieciowych
   ➡ Sprawdzanie wykonywanych kwerend SQL
   ➡ Aktywne sesje
   ➡ Ostatnie połączenia
   ➡ Najdroższe i najbardziej blokowane zapytania
   ➡ Przestrzeń TEMPDB
   ➡ Sesje wykorzystujące najwięcej przestrzeni w TEMPDB
   ➡ Alokacja zasobów

05. ZASADY DZIAŁANIA OPTYMALIZATORA ZAPYTAŃ

06. ZASADY DZIAŁANIA INDEKSÓW
   ➡ Indeksy wierszowe i ich rodzaje: CLUSTERED INDEX, NON-CLUSTERED INDEX
   ➡ Wskaźnik selektywności indeksu
   ➡ Pomiar czasu wykonywania operacji w bazie na podstawie użycia indeksów
   ➡ Sugestie serwera dotyczące brakujących indeksów
   ➡ Tabele typu HEAP (STERTA)
   ➡ Indeksy kolumnowe: COLUMNSTORE INDEX
   ➡ Kompresja COLUMNSTORE_ARCHIVE

07. PLANY ZAPYTAŃ (QUERY EXECUTION PLAN)
   ➡ Szacowany plan wykonania: Estimated Execution Plan
   ➡ Rzeczywisty plan wykonania: Actual Execution Plan
   ➡ Uruchamianie i czytanie planów zapytań
   ➡ Operacje typu INDEX SCAN i INDEX SEEK

08. STATYSTYKI (STATISTICS)
   ➡ Konstrukcja i zasada działania statystyk
   ➡ Monitorowanie i utrzymanie statystyk
   ➡ Błędy szacowania kardynalności
   ➡ Rodzaje statystyk

09. MONITOROWANIE INDEKSÓW
   ➡ Fragmentacja indeksów
   ➡ Reorganizacja i przebudowa indeksów

10. PARAMETER SNIFFING I REKOMPILACJE KODU

11. NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE KONSTRUKCJE OBNIŻAJĄCE WYDAJNOŚĆ

 

Zaprogramuj sobie przyszłość...