BAZY DANYCH MS SQL SERVER

STROJENIE WYDAJNOŚCIOWE BAZ DANYCH

399,00 

          W kursie tym przedstawię Ci wiedzę, która pozwoli Ci na odpowiednio dopasowane do wymagań skonfigurowanie serwera baz danych oraz tworzenie odpowiednich procedur służących do monitorowania funkcjonowania poszczególnych jego komponentów jak i szybkie reagowanie na pojawiające się nieprawidłowości.
 

          Wszystkie opracowane tematy w tym kursie musisz po prostu poznać i się ich nauczyć, aby Twoje implementowane rozwiązania nie powodowały blokad oraz żeby się ustrzec przed konstrukcjami prowadzącymi do obniżenia wydajności SQL Server’a.
 
          Po zrealizowaniu tego kursu będziesz w stanie bez problemu monitorować wykorzystanie pamięci RAM, zasobów dyskowych, procesorów oraz interfejsów sieciowych, a wszystko to po to, aby umieć stosować różnego rodzaju implementacje prowadzące do usunięcia tzw. “wąskich gardeł”.
Poznasz również wiele innych niezbędnych tematów, takich jak zasady działania optymalizatora zapytań, plany zapytań, statystyki, indeksy wierszowe i kolumnowe oraz monitorowanie wykorzystania oraz stanu tych indeksów.
 
          Wiedza, jaką dodatkowo uzyskasz, obejmuje również zaawansowane mechanizmy, o których nie wiedzą nawet najbardziej doświadczeni deweloperzy, a są to: SQL Server Profiler (SSP), Extended Events (EE), Activity Monitor (AM), Performance Monitor (PM), Data Collector (DC) oraz Query Store (QS).

Opis

          Otrzymujesz ode mnie dodatkowo ćwiczenia do samodzielnego wykonania, ale nic się nie przejmuj, bo jeśli czegoś nie uda Ci się zrobić, to w osobnych skryptach są rozwiązania wszystkich zadań. Dodatkowo możesz dołączyć do grupy na FB, gdzie wspólnie sobie pomagamy i rozwiązujemy różne problemy dotyczące tego kursu. Nauka właśnie w taki sposób jest najbardziej efektywna.
 

KURS SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH MODUŁÓW:

1. WSTĘP

2. KONFIGURACJA USŁUG SQL SERVER
   ➡ Poznasz usługi w ramach SQL Server’a.
   ➡ Dowiesz się jak konfigurować usługi dostępne w SQL Server’ze.

3. KONFIGURACJA INSTANCJI SQL SERVER
   ➡ Dowiesz się gdzie i jak można konfigurować instancję SQL Server’a.
   ➡ Poznasz zaawansowane opcje dotyczące parametrów startowych serwera.

4. PRZYGOTOWANIE OBIEKTÓW DBO I DANYCH
   ➡ Utworzymy bazę danych dla celów niniejszego szkolenia.
   ➡ Przygotujemy obiekty bazodanowe.
   ➡ Zaimportujemy dane z plików tekstowych.
   ➡ Wygenerujemy dane dla celów niniejszego szkolenia.

5. SQL SERVER PROFILER
   ➡ Dowiesz się co to jest SQL Server Profiler i do czego służy.
   ➡ Poznasz predefiniowane szablony dostępne w SQL Server Profiler’ze.
   ➡ Nauczysz się prawidłowo korzystać z SQL Server Profiler’a.

6. EXTENDED EVENTS
   ➡ Dowiesz się co to jest Extended Events i do czego służy.
   ➡ Poznasz nomenklaturę dotyczącą narzędzia Extended Events.
   ➡ Nauczysz się prawidłowo korzystać z Extended Events.

7. ACTIVITY MONITOR
   ➡ Dowiesz się co to jest Activity Monitor i do czego służy.
   ➡ Poznasz podstawową funkcjonalność Activity Monitor’a.
   ➡ Nauczysz się prawidłowo korzystać z Activity Monitor’a.

8. PERFORMANCE MONITOR
   ➡ Dowiesz się co to jest Performance Monitor i do czego służy.
   ➡ Poznasz możliwości Performance Monitor’a.
   ➡ Nauczysz się prawidłowo korzystać z Performance Monitor’a.

9. DATA COLLECTOR
   ➡ Dowiesz się co to jest Data Collector i do czego służy.
   ➡ Poznasz konfigurację Data Collector’a.
   ➡ Nauczysz się prawidłowo korzystać z Data Collector’a.

10. KATALOGOWE I ZARZĄDCZE WIDOKI SYSTEMOWE
   ➡ Dowiesz się co to są dynamiczne widoki (DMV) i dynamiczne funkcje (DMF).
   ➡ Zapoznasz się z kategoriami DMV i DMF.

11. MONITOROWANIE WYKORZYSTANIA PAMIĘCI RAM, ZASOBÓW DYSKOWYCH, PROCESORÓW ORAZ INTERFEJSÓW SIECIOWYCH
   ➡ Pokażę Tobie jak sprawdzić aktualnie wykonywane kwerendy SQL.
   ➡ Dowiesz się jak monitorować aktywne sesje.
   ➡ Zobaczysz jak sprawdzić ostatnie połączenia.
   ➡ Nauczysz się śledzić najdroższe zapytania oraz najbardziej blokowane zapytania.
   ➡ Dowiesz się co to jest przestrzeń “t e m p d b” i do czego służy.
   ➡ Pokażę Ci jak sprawdzić sesje wykorzystujące najwięcej przestrzeni w “t e m p d b”.
   ➡ Zobaczysz gdzie i jak są alokowane zasoby.

12. ZASADY DZIAŁANIA OPTYMALIZATORA ZAPYTAŃ
   ➡ Dowiesz się co to jest optymalizator zapytań.
   ➡ Poznasz zasady działania optymalizatora zapytań.

13. ZASADA DZIAŁANIA INDEKSÓW WIERSZOWYCH I KOLUMNOWYCH
   ➡ Dowiesz się co to są indeksy.
   ➡ Poznasz wady i zalety używania indeksów.
   ➡ Przedstawię Ci rodzaje dostępnych indeksów.
   ➡ Dowiesz się co to jest i do czego służy wskaźnik selektywności indeksu.
   ➡ Pokażę Ci jak dokonywać pomiarów czasu wykonywania operacji w bazie danych na podstawie użycia indeksów.
   ➡ Przedstawię Ci także istotę indeksów kolumnowych – COLUMNSTORE INDEX.
   ➡ Dowiesz się co to jest i do czego służy kompresja COLUMNSTORE_ARCHIVE.

14. ANALIZA PLANU ZAPYTANIA
   ➡ Dowiesz się co to są plany zapytań i do czego służą.
   ➡ Poznasz rodzaje planów zapytań.
   ➡ Nauczę Cię jak uruchamiać i czytać plany zapytań.

15. STATYSTYKI
   ➡ Dowiesz się co to są statystyki.
   ➡ Poznasz konstrukcję statystyk.
   ➡ Pokażę Ci zasadę działania planów zapytań.
   ➡ Nauczysz się jak monitorować i utrzymywać statystyki.
   ➡ Dowiesz się o błędach szacowania kardynalności.
   ➡ Przedstawię Ci rodzaje statystyk kumulowanych przez SQL Server.
   ➡ Pokażę Ci także kiedy i jak aktualizować statystyki.

16. MONITOROWANIE WYKORZYSTANIA I STANU INDEKSÓW
   ➡ Dowiesz się co to jest i jaki wpływ ma fragmentacja indeksów.
   ➡ Pokażę Ci jak monitorować wykorzystywanie indeksów oraz ich fragmentację.
   ➡ Nauczysz się praktycznej reorganizacji oraz przebudowy indeksów.

17. PARAMETER SNIFFING I REKOMPILACJE KODU
   ➡ Dowiesz się co to jest rekompilacja kodu oraz PARAMETER SNIFFING.
   ➡ Pokażę Ci jak w praktyce należy przechwytywać parametry i jakie są tego korzyści.
   ➡ Nauczysz się także prawidłowo rekompilować kod.

18. WSPÓŁBIEŻNOŚĆ I BLOKADY
   ➡ Dowiesz się na czym polega współbieżność.
   ➡ Nauczysz się jakie wiążą się problemy z współbieżnością.
   ➡ Poznasz rodzaje blokad związanych z współbieżnością.
   ➡ Zapoznasz się z poziomami izolacji.
   ➡ Dowiesz się o sposobie obsługi blokad.

19. MONITOROWANIE WYDAJNOŚCI ZAPYTAŃ KORZYSTAJĄC Z QUERY STORE
   ➡ Dowiesz się co to jest magazyn zapytań QUERY STORE.
   ➡ Pokażę Ci jak uruchomić i skonfigurować narzędzie QUERY STORE.
   ➡ Przedstawię Ci widoki dostępne w QUERY STORE.
   ➡ Zobaczysz do czego służy QUERY STORE i w jakich sytuacjach jest pomocny.

20. NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE W KODZIE T-SQL KONSTRUKCJE PROWADZĄCE DO OBNIŻENIA WYDAJNOŚCI SQL SERVER
   ➡ Przedstawię Ci konstrukcje prowadzące do obniżenia wydajności SQL Server’a.

21. CO TERAZ?

Może spodoba się również…