BAZY DANYCH MS SQL SERVER

SOLIDNE PODSTAWY BAZ DANYCH

1699,00 

          W kursie tym przedstawię Ci tematy będące solidnymi podstawami baz danych, abyś mógł czy mogła swobodnie wejść w świat programowania i baz danych ale także podstaw języka SQL oraz T-SQL.
 
          Wszystkie opracowane tematy na tym poziomie musisz po prostu poznać i się ich nauczyć, bez nich nie będziesz w stanie zrozumieć zasad działania relacyjnych baz danych, a większość pracodawców najzwyczajniej wymaga tych umiejętności.
 
          Po przerobieniu tego kursu i wszystkich dołączonych do niego skryptów będziesz w stanie budować bazy danych tworząc tabele w optymalny sposób wykorzystując prawidłowe typy danych oraz kontrolować poprawność i formatować dane.
 
          Wiedza, jaką uzyskasz w trakcie tego kursu pozwoli Ci implementować podstawową składnię zapytań łącznie z pobieraniem, filtrowaniem, formatowaniem i sortowaniem danych.
Poznasz również wiele innych niezbędnych tematów, takich jak grupowanie danych, operacje na zbiorach, podzapytania, łączenie tabel, wstawianie, modyfikowanie i usuwanie danych, a nawet indeksy oraz transakcje.

Opis

          Otrzymujesz ode mnie dodatkowo ćwiczenia do samodzielnego wykonania, ale nic się nie przejmuj, bo jeśli czegoś nie uda Ci się zrobić, to w osobnych skryptach są rozwiązania wszystkich zadań. Dodatkowo możesz dołączyć do grupy na FB, gdzie wspólnie sobie pomagamy i rozwiązujemy różne problemy dotyczące tego kursu. Nauka właśnie w taki sposób jest najbardziej efektywna.
 

KURS SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH MODUŁÓW:

1. WSTĘP

2. RODZAJE POPULARNYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH
   ➡ Poznasz najpopularniejsze systemy baz danych.

3. RELACYJNY MODEL DANYCH
   ➡ Poznasz jakie są rodzaje (modele) baz danych.
   ➡ Dowiesz się co to są relacyjne bazy danych.
   ➡ Przećwiczysz kilka przykładowych baz danych pod kątem relacji.

4. RODZAJE JĘZYKÓW: SQL, T-SQL
   ➡ Dowiesz się, czym jest język SQL.
   ➡ Poznasz różnicę między SQL i T-SQL.

5. EDYCJE MsSQL SERVER
   ➡ Dowiesz się jakie są edycje Microsoft SQL Server.
   ➡ Poznasz podstawowe różnice między edycjami Microsoft SQL Server.

6. PROGRAMY NAKŁADKOWE DO WYKONYWANIA OPERACJI NA BAZACH DANYCH
   ➡ Poznasz najpopularniejsze narzędzia do zarządzania bazami danych.

7. INSTALACJA MsSQL SERVER
   ➡ Dowiesz się jaką wersję SQL Server możesz zainstalować na Swoim systemie operacyjnym.
   ➡ Poznasz cały proces instalacji SQL Server.

8. ŚRODOWISKO PROGRAMISTYCZNE SSMS (SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO)
   ➡ Dowiesz się jak uruchomić środowisko serwerowe SQL Server.
   ➡ Zapoznasz się z głównymi obszarami (elementami) interfejsu SSMS.

9. PRZYGOTOWANIE DBO I DANYCH
   ➡ Przygotujemy tabele i dane do ćwiczeń.
   ➡ Zaczytamy dane z plików płaskich.
   ➡ Wygenerujemy dane dotyczące klientów oraz faktur.

10. ZNACZENIE SKRÓTÓW: DDL, DML, DCL, DQL, TCL
   ➡ Poznasz grupy języka zapytań SQL.
   ➡ Dowiesz się co oznacza każda z grup, które występują jako skróty: DDL, DML, DCL, DQL, TCL.

11. TYPY DANYCH
   ➡ Poznasz wszystkie typy danych obsługiwanych przez SQL Server.
   ➡ Nauczysz się prawidłowo używać podstawowych typów danych.
   ➡ Dowiesz się w jaki sposób można formatować oraz rzutować typy danych.

12. RÓŻNICE MIĘDZY TYPAMI CHAR, NCHAR, VARCHAR, NVARCHAR
   ➡ Nauczysz się prawidłowo korzystać ze znakowych typów danych.
   ➡ Dowiesz się jakie są różnice między znakowymi typami danych.
   ➡ Zrozumiesz kiedy i z którego znakowego typu danych należy skorzystać.

13. TWORZENIE TABEL (CREATE) I ICH ZMIANA (ALTER)
   ➡ Poznasz założenia dotyczące tworzenia tabel.
   ➡ Nauczysz się tworzyć tabele.
   ➡ Dowiesz się w jaki sposób dokonywać zmian struktur istniejących już tabel.

14. REGUŁY KONTROLOWANIA POPRAWNOŚCI I FORMATOWANIA DANYCH
   ➡ Dowiesz się w jaki sposób można kontrolować poprawność danych na etapie tworzenia tabel.
   ➡ Nauczysz się implementacji formatowania danych.

15. AUTOMATYCZNA INKREMENTACJA: IDENTITY
   ➡ Poznasz dokładnie automatyczną inkrementację w SQL Server.
   ➡ Nauczysz się prawidłowo wykorzystywać automatyczną inkrementację w SQL Server.

16. PODSTAWOWA SKŁADNIA ZAPYTAŃ: SELECT, AS, FROM, TOP, TIES, DISTINCT, WHERE, ORDER BY
   ➡ Poznasz podstawową składnię zapytań.
   ➡ Dowiesz się jakie są słowa kluczowe stosowane w podstawowych zapytaniach.
   ➡ Nauczysz się pobierać, filtrować, formatować i sortować dane.

17. GRUPOWANIE I AGREGOWANIE DANYCH
   ➡ Dowiesz się jak grupować i agregować dane.
   ➡ Poznasz funkcje agregujące.
   ➡ Nauczysz się różnych operatorów służących do grupowania danych.

18. NIBY OCZYWISTE: SELECT 1/3 I ZNACZENIE NULL
   ➡ Zrozumiesz, że z pozoru oczywiste działania mogą dać nieoczekiwane wyniki.
   ➡ Dowiesz się, że w SQL Server jest więcej niż dwie wartości logiczne.

19. OPERATORY
   ➡ Poznasz rodzaje operatorów w SQL Server.
   ➡ Nauczysz się korzystać ze wszystkich rodzajów operatorów.

20. TWORZENIE SKRYPTÓW W JĘZYKU T-SQL: WSADY GO, BATCH
   ➡ Dowiesz się, w jaki sposób należy korzystać i do czego służy polecenie GO.
   ➡ Poznasz sytuacje, w których można wykorzystać polecenie GO w niestandardowy sposób.

21. KLUCZE GŁÓWNE I OBCE: PRIMARY KEY I FOREIGN KEY
   ➡ Dowiesz się co to są klucze główne i obce.
   ➡ Zrozumiesz ich bardzo ważną istotę.
   ➡ Nauczysz się ich prawidłowej implementacji.

22. NORMALIZACJA BAZ DANYCH
   ➡ Dowiesz się co to jest i na czym polega normalizacja baz danych.
   ➡ Poznasz zalety i wady stosowania normalizacji.
   ➡ Dowiesz się o postaciach normalnych.
   ➡ Przećwiczysz normalizowanie danych na konkretnych przykładach.

23. INDEKSY: CLUSTERED INDEX I NON-CLUSTERED INDEX
   ➡ Dowiesz się co to są indeksy.
   ➡ Poznasz zalety i wady indeksów.
   ➡ Poznasz rodzaje indeksów.
   ➡ Nauczysz się ich prawidłowej implementacji.

24. TABELE TYMCZASOWE (LOKALNE I GLOBALNE) ORAZ ZMIENNE SKALARNE I TABELARYCZNE
   ➡ Poznasz zmienne skalarne oraz tabelaryczne (tablicowe).
   ➡ Dowiesz się co to są tabele tymczasowe.
   ➡ Poznasz różnice między tabelami tymczasowymi lokalnymi i globalnymi.
   ➡ Zrozumiesz różnice między zmiennymi tabelarycznymi oraz tabelami tymczasowymi.

25. PODSTAWOWE OPERACJE NA DANYCH: INSERT, UPDATE, DELETE
   ➡ Poznasz trzy podstawowe operacje na danych.
   ➡ Zapoznasz się z implementacją operacji INSERT, UPDATE i DELETE.

26. RÓŻNICE MIĘDZY DELETE i TRUNCATE
   ➡ Dowiesz się na czym polega DELETE i TRUNCATE.
   ➡ Poznasz znaczące różnice między tymi poleceniami.

27. TRANSAKCJE CZ.1: WŁAŚCIWOŚCI ACID
   ➡ Dowiesz się co to są transakcje.
   ➡ Poznasz ACID – właściwości transakcji.
   ➡ Zapoznasz się z rodzajami awarii mogącymi mieć wpływ na transakcje.

28. TRANSAKCJE CZ.2: TRAN, TRANSACTION
   ➡ Nauczysz się definiować transakcje.
   ➡ Dowiesz się o możliwościach kończenia transakcji.
   ➡ Poznasz transakcje zagnieżdżone.

29. WSPÓŁBIEŻNOŚĆ I BLOKOWANIE
   ➡ Dowiesz się na czym polega współbieżność.
   ➡ Nauczysz się jakie wiążą się problemy z współbieżnością.
   ➡ Poznasz rodzaje blokad związanych z współbieżnością.
   ➡ Zapoznasz się z poziomami izolacji.
   ➡ Dowiesz się o sposobie obsługi blokad.

30. OPERACJE NA ZBIORACH: UNION, UNION ALL, EXCEPT, INTERSECT
   ➡ Poznasz jakie są operacje na zbiorach.
   ➡ Nauczysz się jakie są różnice między operacjami na zbiorach.

31. TYPY ZŁĄCZEŃ TABEL: JOIN, INNER, OUTER, LEFT, RIGHT, FULL, CROSS, SELF, APPLY
   ➡ Dowiesz się co to są złączenia.
   ➡ Poznasz rodzaje złączeń obsługiwanych w SQL Server.

32. PODZAPYTANIA
   ➡ Dowiesz się co to są podzapytania.
   ➡ Poznasz rodzaje podzapytań.
   ➡ Nauczysz się prawidłowego korzystania z podzapytań.

33. CO TERAZ?

Może spodoba się również…