BAZY DANYCH MS SQL SERVER

KONKRETNE ROZWIĄZANIA W BAZACH DANYCH

1999,00 

          W kursie tym przedstawię Ci tematy będące konkretnymi rozwiązaniami w bazach danych, abyś mógł czy mogła swobodnie poruszać się w Sql Server Management Studio (SSMS) oraz doskonale sobie radzić wykorzystując możliwości języka SQL i T-SQL.
 
          Wszystkie opracowane tematy na tym poziomie musisz znać, żeby wiedzieć jak wykorzystywać różnego rodzaju funkcje systemowe, jak prawidłowo zaprojektować i wymodelować bazę danych już na poziomie konceptualnym, ale także po to, aby wiedzieć jakie są możliwości implementacji własnego kodu.
 
          Po przerobieniu tego poziomu i wszystkich dołączonych do niego skryptów będziesz w stanie konkretne rozwiązania implementować szybciej, wydajniej oraz bezpieczniej.
Ponadto dowiesz się także jak automatyzować powtarzalne czynności oraz radzić sobie z błędami, co jest bardzo istotne zarówno w kontekście samej bazy danych ale także aplikacji.
 
          Wiedza, jaką uzyskasz w trakcie tego kursu pozwoli Ci wykorzystywać odpowiednie konstrukcje języka SQL i T-SQL w konkretnych rozwiązaniach między innymi za pomocą procedur, funkcji użytkownika oraz wielu różnych rozwiązań takich jak np. MERGE, złożone typy kolumn, CURSOR, SEQUENCE, CTE, dynamiczny SQL i SQL INJECTION, ale także hierarchiczny typ danych HIERARCHYID.

Opis

          Otrzymujesz ode mnie dodatkowo ćwiczenia do samodzielnego wykonania, ale nic się nie przejmuj, bo jeśli czegoś nie uda Ci się zrobić, to w osobnych skryptach są rozwiązania wszystkich zadań. Dodatkowo możesz dołączyć do grupy na FB, gdzie wspólnie sobie pomagamy i rozwiązujemy różne problemy dotyczące tego kursu. Nauka właśnie w taki sposób jest najbardziej efektywna.
 

KURS SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH MODUŁÓW:

1. WSTĘP

2. PRZYWRÓCENIE BAZY DANYCH Z ARCHIWUM (BACKUP: RECOVERY MODEL)
   ➡ Nauczysz się w praktyce odzyskiwać bazę danych z BackUp’u.

3. NAJISTOTNIEJSZE WBUDOWANE FUNKCJE AGREGUJĄCE
   ➡ Dowiesz się gdzie są dostępne w SQL Server wbudowane funkcje agregujące.
   ➡ Poznasz najistotniejsze wbudowane funkcje agregujące.

4. NAJISTOTNIEJSZE WBUDOWANE FUNKCJE DATY I CZASU
   ➡ Dowiesz się gdzie są dostępne w SQL Server wbudowane funkcje daty i czasu.
   ➡ Poznasz najistotniejsze wbudowane funkcje daty i czasu.

5. NAJISTOTNIEJSZE WBUDOWANE FUNKCJE TEKSTOWE
   ➡ Dowiesz się gdzie są dostępne w SQL Server wbudowane funkcje tekstowe.
   ➡ Poznasz najistotniejsze wbudowane funkcje tekstowe.

6. NAJISTOTNIEJSZE WBUDOWANE FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA
   ➡ Dowiesz się gdzie są dostępne w SQL Server wbudowane funkcje bezpieczeństwa.
   ➡ Poznasz najistotniejsze wbudowane funkcje bezpieczeństwa.

7. INNE PRZYDATNE WBUDOWANE FUNKCJE I ZMIENNE SYSTEMOWE
   ➡ Dowiesz się gdzie są dostępne w SQL Server inne wbudowane funkcje i zmienne systemowe.
   ➡ Poznasz najistotniejsze inne wbudowane funkcje i zmienne systemowe.

8. DOBRE PRAKTYKI PISANIA KODU
   ➡ Poznasz dobre praktyki pisania kodu.
   ➡ Dowiesz się na co zwracać szczególną uwagę podczas implementacji.
   ➡ Zapoznasz się z ogólnym podejściem podczas programowania.

9. UML: PROJEKTOWANIE I MODELOWANIE BAZ DANYCH, MODELE I DIAGRAMY
   ➡ Dowiesz się co to jest UML.
   ➡ Zapoznasz się z wieloma różnymi modelami i diagramami UML’owymi.
   ➡ Przekonasz się jak ważne jest projektowanie i modelowanie baz danych.

10. KORESPONDENCJA SERYJNA: INSTRUKCJA MERGE
   ➡ Poznasz instrukcję MERGE.
   ➡ Dowiesz się do czego służy, jak działa i kiedy warto z niej korzystać.

11. SCHEMATY BAZY DANYCH
   ➡ Dowiesz się co to jest schemat bazy danych.
   ➡ Zapoznasz się z podstawowym, domyślnym schematem.
   ➡ Dowiesz się z czym się wiążą schematy baz danych.

12. ZŁOŻONE TYPY KOLUMN: COMPUTED, PERSISTED
   ➡ Poznasz typ kolumn COMPUTED i dowiesz się w jakim celu są stosowane.
   ➡ Poznasz typ kolumn PERSISTED i dowiesz się w jakim celu są stosowane.

13. KURSORY: CURSOR
   ➡ Dowiesz się co to jest kursor.
   ➡ Poznasz plusy i minusy korzystania z kursorów.
   ➡ Nauczysz się kiedy i w jakich sytuacjach warto korzystać z kursorów.
   ➡ Dowiesz się, czy kursor to dobre rozwiązanie.

14. SEKWENCJE: SEQUENCE
   ➡ Dowiesz się co to są sekwencje w SQL Server.
   ➡ Poznasz właściwości i polecenia związane z sekwencjami.

15. HIERARCHICZNY TYP DANYCH: HIERARCHYID
   ➡ Zapoznasz się z hierarchicznym typem danych.
   ➡ Poznasz elementy struktury hierarchicznej.
   ➡ Dowiesz się jakie są najbardziej powszechne przykłady tego typu danych.
   ➡ Nauczysz się o sposobach przechowywania danych hierarchicznych.
   ➡ Zapoznasz się z właściwościami tego typu danych.
   ➡ Poznasz strategie indeksowania hierarchicznego typu danych.
   ➡ Poznasz dostępne metody wyciągania danych.

16. SQL_VARIANT I SQL_VARIANT_PROPERTY
   ➡ Dowiesz się co to jest SQL_VARIANT i SQL_VARIANT_PROPERTY.
   ➡ Poznasz plusy i minusy SQL_VARIANT.
   ➡ Zapoznasz się z parametrami SQL_VARIANT_PROPERTY.

17. ZAPYTANIA DYNAMICZNE I SQL INJECTION
   ➡ Dowiesz się co to są zapytania dynamiczne.
   ➡ Dowiesz się co to jest SQL INJECTION.
   ➡ Nauczysz się możliwości wykonywania dynamicznych zapytań.
   ➡ Dowiesz się jakie są zagrożenia dotyczące tego typu zapytań.

18. OBSŁUGA BŁĘDÓW: ERROR MESSAGE, RAISERROR, TRY I CATCH, THROW
   ➡ Nauczysz się jakie są rodzaje błędów w SQL Server.
   ➡ Dowiesz się jakie są składowe błędów.
   ➡ Nauczysz się jak przechwytywać i obsługiwać błędy.
   ➡ Poznasz różnice między typami błędów.

19. OPERATOR: GROUPING SETS, GROUPING_ID, ROLLUP, CUBE
   ➡ Dowiesz się co to są operatory grupowania.
   ➡ Nauczysz się używania tych operatorów.
   ➡ Poznasz jeden z wielu systemów (postaci) liczbowych.

20. CTE (COMMON TABLE EXPRESSION)
   ➡ Dowiesz się co to jest CTE.
   ➡ Poznasz właściwości CTE.
   ➡ Nauczysz się implementacji CTE.

21. TWORZENIE PROCEDUR: CREATE PROCEDURE
   ➡ Dowiesz się co to jest procedura w SQL Server.
   ➡ Poznasz sposoby implementacji procedur przechowywanych.
   ➡ Zapoznasz się z dostępnymi opcjami powiązanymi z procedurami.
   ➡ Poznasz dodatkowe, cenne uwagi dotyczące implementacji procedur.
   ➡ Nauczysz się w jaki sposób modyfikować i usuwać procedury.

22. TWORZENIE FUNKCJI – UDF FUNCTION
   ➡ Dowiesz się co to jest funkcja w SQL Server.
   ➡ Poznasz sposoby implementacji funkcji.
   ➡ Zapoznasz się z dostępnymi opcjami powiązanymi z funkcjami.
   ➡ Poznasz dodatkowe, cenne uwagi dotyczące implementacji funkcji.
   ➡ Nauczysz się w jaki sposób modyfikować i usuwać funkcje.

23. FUNKCJE PARTYCJI – PARTITION FUNCTION
   ➡ Dowiesz się co to jest funkcja partycji w SQL Server.
   ➡ Zapoznasz się z właściwościami funkcji partycji.
   ➡ Zapoznasz się z dostępnymi opcjami powiązanymi z funkcjami partycji.

24. WYZWALACZE: TRIGGER
   ➡ Dowiesz się co to są wyzwalacze w SQL Server.
   ➡ Nauczysz się podziału wyzwalaczy na grupy.
   ➡ Zapoznasz się z właściwościami wyzwalaczy.
   ➡ Poznasz dostępne opcje związane z wyzwalaczami.

25. MECHANIZMY AUTOMATYCZNE (SERVER AGENT): JOBS
   ➡ Dowiesz się co to są „JOB’y” w SQL Server.
   ➡ Dowiesz się o usłudze (agencie) odpowiadającej za pracę JOB’ów.
   ➡ Nauczysz się tworzyć nowe JOB’y krok po kroku.

26. POMOCNE ZAPYTANIA W WYSZUKIWANIU OBIEKTÓW I ICH PRZESZUKIWANIU ORAZ FILTROWANIE W SSMS
   ➡ Poznasz pomocne zapytania w wyszukiwaniu obiektów i ich przeszukiwaniu.
   ➡ Nauczysz się korzystać z filtrowania w SSMS.
   ➡ Zapoznasz się z różnicami korzystania podczas powyższych sposobów filtrowania obiektów.

27. OPERATORY: PIVOT I UNPIVOT
   ➡ Poznasz operatory PIVOT i UNPIVOT w SQL Server.
   ➡ Zapoznasz się z różnicami w ich działaniu.

28. CO TERAZ?

Może spodoba się również…