BAZY DANYCH MS SQL SERVER

BAZY DANYCH ZAAWANSOWANE TECHNIKI

2299,00 

          W kursie tym przedstawię Ci zaawansowane techniki programowania baz danych, a więc nauczę Cię i pokażę, jak tworzyć nietypowe i własne typy danych, jak korzystać z zaawansowanych funkcji dotyczących analizowania danych, ale także przedstawię Ci wiele dostępnych implementacji proceduralnych, dzięki którym będziesz mógł czy mogła swobodnie przenosić logikę biznesową na struktury bazodanowe, których także jest całkiem sporo.
 
          Znajomość wszystkich zaawansowanych tematów pozwoli Ci między innymi importować i eksportować dane, wykorzystywać widoki (VIEW), CLR ale również mechanizm FTS (Full-Text Search).
 
          Po przerobieniu tego poziomu i wszystkich dołączonych do niego skryptów będziesz także w stanie używać podpowiedzi dla serwera (HINTS) oraz zaawansowane operacje, takie jak NOCHECK, DISABLE czy SET.
Ponadto dowiesz się także o bezpieczeństwie baz danych, administrowaniu, konfigurowaniu ustawień oraz definiowaniu praw dostępu.
 
          Wiedza, jaką uzyskasz w trakcie tego kursu pozwoli Ci swobodnie wykorzystywać także dane typu XML oraz dzięki tej wiedzy zrozumiesz istotę wielu dodatkowych i przydatnych narzędzi takich jak SNIPPETS, INTELLISENSE czy SQL Server Configuration Manager.

Opis

          Otrzymujesz ode mnie dodatkowo ćwiczenia do samodzielnego wykonania, ale nic się nie przejmuj, bo jeśli czegoś nie uda Ci się zrobić, to w osobnych skryptach są rozwiązania wszystkich zadań. Dodatkowo możesz dołączyć do grupy na FB, gdzie wspólnie sobie pomagamy i rozwiązujemy różne problemy dotyczące tego kursu. Nauka właśnie w taki sposób jest najbardziej efektywna.
 

KURS SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH MODUŁÓW:

1. WSTĘP

2. PRZYWRÓCENIE BAZY DANYCH Z ARCHIWUM (BACKUP: RECOVERY MODEL)
   ➡ Nauczysz się w praktyce odzyskiwać bazę danych z BackUp’u.

3. IMPORT DANYCH Z PLIKÓW PŁASKICH: BULK INSERT
   ➡ Poznasz możliwość importowania danych z plików płaskich.
   ➡ Dowiesz się jak importować dane z plików płaskich za pomocą skryptów SQL.
   ➡ Nauczysz się importować dane z plików płaskich za pomocą opcji w SSMS.

4. AUTOMATYCZNE GENEROWANIE DANYCH
   ➡ Nauczysz się implementacji skryptów automatycznie generujących dane.
   ➡ Poznasz dodatkowe funkcje umożliwiające generowanie losowych danych.

5. WŁASNE TYPY DANYCH
   ➡ Poznasz rodzaje własnych typów danych.
   ➡ Dowiesz się, w jakim celu można je wykorzystywać.
   ➡ Nauczysz się tworzyć własne typy danych.

6. NIETYPOWE TYPY DANYCH
   ➡ Poznasz nietypowe typy danych takie jak: TIMESTAMP, SQL_VARIANT, TABLE, UNIQUEIDENTIFIER, ROWVERSION, CURSOR.
   ➡ Nauczysz się ich implementacji.
   ➡ Dowiesz się jakie są ich właściwości, plusy i minusy.

7. KLAUZULA OVER, FUNKCJE OKNA, KLAUZULE RAMKI
   ➡ Dowiesz się czym jest i do czego służą klauzula OVER, funkcje okna i klauzule ramki.
   ➡ Poznasz argumenty klauzuli OVER oraz klauzule ramki.
   ➡ Nauczysz się ich prawidłowej implementacji.

8. RODZAJE FUNKCJI OKNA: ROW_NUMBER, OFFSET, FETCH, RANK, DENSE_RANK, NTILE, LAG, LEAD, FIRST_VALUE, LAST_VALUE, CUME_DISC, PERCENT_RANK, PERCENTILE_CONT, PERCENTILE_DISC
   ➡ Poznasz różne rodzaje funkcji okna.
   ➡ Nauczysz się ich prawidłowej implementacji.
   ➡ Zobaczysz jakie możliwości daje użycie funkcji okna.

9. HASZOWANIE DANYCH I SUMY KONTROLNE: HASHBYTES, CHECKSUM, BINARY_CHECKSUM
   ➡ Dowiesz się co to jest haszowanie danych i sumy kontrolne.
   ➡ Poznasz obsługiwane algorytmy mieszające możliwe do wykorzystania w SQL Server.
   ➡ Nauczysz się ich prawidłowej implementacji.

10. ZAPIS WYNIKU ZAPYTANIA DO PLIKU
   ➡ Poznasz procedury umożliwiające zapis wyniku zapytania do pliku.
   ➡➡ Dowiesz się jak skonfigurować serwer, aby umożliwić takie operacje.
   ➡ Nauczysz się zapisywać pliki z poziomu SSMS.
   ➡ Zapoznasz się z innymi zagadnieniami dotyczącymi pracy z heterogenicznymi plikami.

11. PODPOWIEDZI DLA SERWERA: HINTS
   ➡ Poznasz najistotniejsze podpowiedzi dla serwera.
   ➡ Nauczysz się jak z nich prawidłowo korzystać.

12. WIDOKI: VIEW
   ➡ Dowiesz się co to są widoki.
   ➡ Zapoznasz się z argumentami oraz rodzajami widoków.
   ➡ Nauczysz się ich prawidłowej implementacji.

13. IMPLEMENTACJA PROCEDURALNA CZ. 1: BEGIN I END
   ➡ Dowiesz się na czym polega implementacja proceduralna.
   ➡ Zapoznasz się ze słowami kluczowymi BEGIN i END.
   ➡ Nauczysz się prawidłowo używać w praktyce składni proceduralnej z użyciem BEGIN i END.

14. IMPLEMENTACJA PROCEDURALNA CZ. 2: IF, ELSE IF I ELSE
   ➡ Zapoznasz się ze składnią proceduralną IF, ELSE IF i ELSE.
   ➡ Nauczysz się prawidłowo używać w praktyce składni proceduralnej z użyciem IF, ELSE IF i ELSE.

15. IMPLEMENTACJA PROCEDURALNA CZ. 3: WHILE, BREAK I CONTINUE
   ➡ Zapoznasz się ze składnią proceduralną WHILE, BREAK i CONTINUE.
   ➡ Nauczysz się prawidłowo używać w praktyce składni proceduralnej z użyciem WHILE, BREAK i CONTINUE.

16. IMPLEMENTACJA PROCEDURALNA CZ. 4: GOTO I RETURN
   ➡ Zapoznasz się ze składnią proceduralną GOTO i RETURN.
   ➡ Dowiesz się, dlaczego unikać tych wyrażeń i co one powodują.

17. IMPLEMENTACJA PROCEDURALNA CZ. 5: CASE
   ➡ Zapoznasz się ze składnią proceduralną CASE.
   ➡ Nauczysz się prawidłowo używać w praktyce składni proceduralnej z użyciem CASE.

18. IMPLEMENTACJA PROCEDURALNA CZ. 6: IIF I CHOOSE
   ➡ Zapoznasz się ze składnią proceduralną IIF oraz CHOOSE.
   ➡ Nauczysz się prawidłowo używać w praktyce składni proceduralnej z użyciem IIF oraz CHOOSE.

19. IMPLEMENTACJA PROCEDURALNA CZ. 7: COALESCE, ISNULL i NULLIF
   ➡ Nauczysz się co to są funkcje COALESCE, ISNULL i NULLIF.
   ➡ Poznasz ich właściwości i dowiesz się kiedy warto z nich skorzystać.
   ➡ Nauczysz się używać ich w praktyce.

20. DYNAMICZNE WIDOKI (DMV) I DYNAMICZNE FUNKCJE (DMF)
   ➡ Dowiesz się co to są dynamiczne widoki i dynamiczne funkcje oraz do czego one służą.
   ➡ Dowiesz się gdzie są przechowywane dynamiczne widoki i dynamiczne funkcje.

21. FUNKCJE I PROCEDURY W KODZIE CLR
   ➡ Dowiesz się co to jest CLR.
   ➡ Nauczysz się integrować funkcje i procedury napisane w kodzie CLR z SSMS.
   ➡ Dowiesz się o dodatkowych wymaganych ustawieniach w celu możliwości korzystania z CLR.

22. XML CZ. 1: DANE TYPU XML, OPENXML, FOR XML
   ➡ Dowiesz się co to jest XML i poznasz budowę typowego dokumentu XML.
   ➡ Dowiesz się także co to jest OPENXML i do czego służy.
   ➡ Zapoznasz się z klauzulą FOR XML oraz wszystkimi jej trybami.
   ➡ Nauczysz się prawidłowego wykorzystywania w bazach danych typu danych XML.
   ➡ Dowiesz się o dodatkowych właściwościach danych typu XML.
   ➡ Zrozumiesz znaczenie klauzuli WITH XMLNAMESPACES.

23. XML CZ. 2: XQUERY, XPATH, FLWOR
   ➡ Poznasz możliwości języka XQUERY wraz z jego funkcjami.
   ➡ Dowiesz się także do czego służy język XPATH i jak go wykorzystywać.
   ➡ Poznasz dostępne predykaty.
   ➡ Nauczysz się wykorzystywać możliwości wyrażenia FLWOR.

24. XML CZ. 3: MODYFIKACJA DOKUMENTÓW XML Z WYKORZYSTANIEM DML
   ➡ Poznasz metody służące do modyfikowania zawartości dokumentów typu XML.
   ➡ Nauczysz się prawidłowej implementacji tych metod.

25. XML CZ. 4: INDEKSOWANIE DOKUMENTÓW XML
   ➡ Dowiesz się jak indeksować dokumenty XML.
   ➡ Poznasz rodzaje indeksów XML.
   ➡ Nauczysz się kiedy i jak korzystać z indeksów XML.

26. DANE TYPU PRZESTRZENNEGO (SPATIAL DATA)
   ➡ Dowiesz się jakie są rodzaje danych typu przestrzennego.
   ➡ Nauczysz się prawidłowo z nich korzystać.
   ➡ Poznasz przestrzenny identyfikator odniesienia.
   ➡ Dowiesz się jak implementować indeksy przestrzenne.
   ➡ Nauczysz się poziomów gęstości siatki.
   ➡ Poznasz ograniczenia związane z indeksami przestrzennymi.

27. PRZYDATNE NARZĘDZIA CZ. 1: SNIPPETS
   ➡ Dowiesz się co to są SNIPPETS.
   ➡ Nauczysz się z korzystać ze SNIPPETS.
   ➡ Poznasz dodatkowe narzędzie wspierające pracę ze SNIPPETS.

28. PRZYDATNE NARZĘDZIA CZ. 2: INTELLISENSE
   ➡ Dowiesz się co to jest IntelliSense.
   ➡ Nauczysz się wykorzystywać IntelliSense.
   ➡ Dowiesz się jak rozwiązywać ewentualne problemy z IntelliSense.

29. PRZYDATNE NARZĘDZIA CZ. 3: SQL SERVER CONFIGURATION MANAGER
   ➡ Poznasz dokładniej SQL Server Configuration Manager.
   ➡ Nauczysz się poszczególnych konfiguracji w SQL Server Configuration Manager.
   ➡ Dowiesz się o pozostałych serwisach zarządzanych przez SQL Server Configuration Manager.

30. WYSZUKIWANIE PEŁNOTEKSTOWE: FTS
   ➡ Dowiesz się co to jest i do czego służy FTS.
   ➡ Nauczysz się wykorzystywać FTS w praktyce.

31. BEZPIECZEŃSTWO BAZ DANYCH, ADMINISTRACJA, UPRAWNIENIA, DEFINIOWANIE PRAW DOSTĘPU
   ➡ Zapoznasz się z ogólnymi podstawami bezpieczeństwa.
   ➡ Dowiesz się o systemie bezpieczeństwa w SQL Server.
   ➡ Nauczysz się w praktyce zarządzać uprawnieniami oraz dostępami w SQL Server.

32. ZABEZPIECZENIE PRZED AWARIĄ, KOPIE ZAPASOWE, ARCHIWIZACJA (BACKUP) BAZY DANYCH
   ➡ Dowiesz się, jakie są modele archiwizowania baz danych.
   ➡ Zrozumiesz, dlaczego BackUp jest taki ważny.

33. ZAAWANSOWANE UŻYCIE OPERACJI: NOCHECK, DISABLE, SET
   ➡ Poznasz możliwości operacji typu NOCHECK, DISABLE oraz SET.
   ➡ Nauczysz się w praktyce wykorzystywać operacje typu NOCHECK, DISABLE oraz SET.
   ➡ Dowiesz się kiedy i jak można je wykorzystywać oraz na co zwrócić szczególną uwagę.

34. CO TERAZ?

Może spodoba się również…