BAZY DANYCH MS SQL SERVER

BAZY DANYCH Język SQL i T-SQL PAKIET PREMIUM

749,00 

          PAKIET PREMIUM składa się z 3-ech poziomów:

Poziom 1:
          Na poziomie 1-szym przedstawię Ci tematy będące solidnymi podstawami baz danych, abyś mógł czy mogła swobodnie wejść w świat programowania i baz danych ale także podstaw języka SQL oraz T-SQL.

Poziom 2:
          Na poziomie 2-gim przedstawię Ci tematy będące konkretnymi rozwiązaniami w bazach danych, abyś mógł czy mogła swobodnie poruszać się w Sql Server Management Studio (SSMS) oraz doskonale sobie radzić wykorzystując możliwości języka SQL i T-SQL.

Poziom 3:
          Na poziomie 3-cim przedstawię Ci zaawansowane techniki programowania baz danych, a więc nauczę Cię i pokażę, jak tworzyć nietypowe i własne typy danych, jak korzystać z zaawansowanych funkcji dotyczących analizowania danych, ale także przedstawię Ci wiele dostępnych implementacji proceduralnych, dzięki którym będziesz mógł czy mogła swobodnie przenosić logikę biznesową na struktury bazodanowe, których także jest całkiem sporo.

Opis

          Otrzymujesz ode mnie dodatkowo ćwiczenia do samodzielnego wykonania, ale nic się nie przejmuj, bo jeśli czegoś nie uda Ci się zrobić, to w osobnych skryptach są rozwiązania wszystkich zadań. Dodatkowo możesz dołączyć do grupy na FB, gdzie wspólnie sobie pomagamy i rozwiązujemy różne problemy dotyczące tego kursu. Nauka właśnie w taki sposób jest najbardziej efektywna.

KURS SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH MODUŁÓW:

 

Poziom 1 – “SOLIDNE PODSTAWY”:

 

1. WSTĘP

2. RODZAJE POPULARNYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH</br />   ➡ Poznasz najpopularniejsze systemy baz danych.

3. RELACYJNY MODEL DANYCH</br />   ➡ Poznasz jakie są rodzaje (modele) baz danych.
➡ Dowiesz się co to są relacyjne bazy danych.
➡ Przećwiczysz kilka przykładowych baz danych pod kątem relacji.

4. RODZAJE JĘZYKÓW: SQL, T-SQL</br />   ➡ Dowiesz się, czym jest język SQL.
➡ Poznasz różnicę między SQL i T-SQL.

5. EDYCJE MsSQL SERVER</br />   ➡ Dowiesz się jakie są edycje Microsoft SQL Server.
➡ Poznasz podstawowe różnice między edycjami Microsoft SQL Server.

6. PROGRAMY NAKŁADKOWE DO WYKONYWANIA OPERACJI NA BAZACH DANYCH</br />   ➡ Poznasz najpopularniejsze narzędzia do zarządzania bazami danych.

7. INSTALACJA MsSQL SERVER</br />   ➡ Dowiesz się jaką wersję SQL Server możesz zainstalować na Swoim systemie operacyjnym.
➡ Poznasz cały proces instalacji SQL Server.

8. ŚRODOWISKO PROGRAMISTYCZNE SSMS (SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO)</br />   ➡ Dowiesz się jak uruchomić środowisko serwerowe SQL Server.
➡ Zapoznasz się z głównymi obszarami (elementami) interfejsu SSMS.

9. PRZYGOTOWANIE DBO I DANYCH</br />   ➡ Przygotujemy tabele i dane do ćwiczeń.
➡ Zaczytamy dane z plików płaskich.
➡ Wygenerujemy dane dotyczące klientów oraz faktur.

10. ZNACZENIE SKRÓTÓW: DDL, DML, DCL, DQL, TCL</br />   ➡ Poznasz grupy języka zapytań SQL.
➡ Dowiesz się co oznacza każda z grup, które występują jako skróty: DDL, DML, DCL, DQL, TCL.

11. TYPY DANYCH</br />   ➡ Poznasz wszystkie typy danych obsługiwanych przez SQL Server.
➡ Nauczysz się prawidłowo używać podstawowych typów danych.
➡ Dowiesz się w jaki sposób można formatować oraz rzutować typy danych.

12. RÓŻNICE MIĘDZY TYPAMI CHAR, NCHAR, VARCHAR, NVARCHAR</br />   ➡ Nauczysz się prawidłowo korzystać ze znakowych typów danych.
➡ Dowiesz się jakie są różnice między znakowymi typami danych.
➡ Zrozumiesz kiedy i z którego znakowego typu danych należy skorzystać.

13. TWORZENIE TABEL (CREATE) I ICH ZMIANA (ALTER)</br />   ➡ Poznasz założenia dotyczące tworzenia tabel.
➡ Nauczysz się tworzyć tabele.
➡ Dowiesz się w jaki sposób dokonywać zmian struktur istniejących już tabel.

14. REGUŁY KONTROLOWANIA POPRAWNOŚCI I FORMATOWANIA DANYCH</br />   ➡ Dowiesz się w jaki sposób można kontrolować poprawność danych na etapie tworzenia tabel.
➡ Nauczysz się implementacji formatowania danych.

15. AUTOMATYCZNA INKREMENTACJA: IDENTITY</br />   ➡ Poznasz dokładnie automatyczną inkrementację w SQL Server.
➡ Nauczysz się prawidłowo wykorzystywać automatyczną inkrementację w SQL Server.

16. PODSTAWOWA SKŁADNIA ZAPYTAŃ: SELECT, AS, FROM, TOP, TIES, DISTINCT, WHERE, ORDER BY</br />   ➡ Poznasz podstawową składnię zapytań.
➡ Dowiesz się jakie są słowa kluczowe stosowane w podstawowych zapytaniach.
➡ Nauczysz się pobierać, filtrować, formatować i sortować dane.

17. GRUPOWANIE I AGREGOWANIE DANYCH</br />   ➡ Dowiesz się jak grupować i agregować dane.
➡ Poznasz funkcje agregujące.
➡ Nauczysz się różnych operatorów służących do grupowania danych.

18. NIBY OCZYWISTE: SELECT 1/3 I ZNACZENIE NULL</br />   ➡ Zrozumiesz, że z pozoru oczywiste działania mogą dać nieoczekiwane wyniki.
➡ Dowiesz się, że w SQL Server jest więcej niż dwie wartości logiczne.

19. OPERATORY</br />   ➡ Poznasz rodzaje operatorów w SQL Server.
➡ Nauczysz się korzystać ze wszystkich rodzajów operatorów.

20. TWORZENIE SKRYPTÓW W JĘZYKU T-SQL: WSADY GO, BATCH</br />   ➡ Dowiesz się, w jaki sposób należy korzystać i do czego służy polecenie GO.
➡ Poznasz sytuacje, w których można wykorzystać polecenie GO w niestandardowy sposób.

21. KLUCZE GŁÓWNE I OBCE: PRIMARY KEY I FOREIGN KEY</br />   ➡ Dowiesz się co to są klucze główne i obce.
➡ Zrozumiesz ich bardzo ważną istotę.
➡ Nauczysz się ich prawidłowej implementacji.

22. NORMALIZACJA BAZ DANYCH</br />   ➡ Dowiesz się co to jest i na czym polega normalizacja baz danych.
➡ Poznasz zalety i wady stosowania normalizacji.
➡ Dowiesz się o postaciach normalnych.
➡ Przećwiczysz normalizowanie danych na konkretnych przykładach.

23. INDEKSY: CLUSTERED INDEX I NON-CLUSTERED INDEX</br />   ➡ Dowiesz się co to są indeksy.
➡ Poznasz zalety i wady indeksów.
➡ Poznasz rodzaje indeksów.
➡ Nauczysz się ich prawidłowej implementacji.

24. TABELE TYMCZASOWE (LOKALNE I GLOBALNE) ORAZ ZMIENNE SKALARNE I TABELARYCZNE</br />   ➡ Poznasz zmienne skalarne oraz tabelaryczne (tablicowe).
➡ Dowiesz się co to są tabele tymczasowe.
➡ Poznasz różnice między tabelami tymczasowymi lokalnymi i globalnymi.
➡ Zrozumiesz różnice między zmiennymi tabelarycznymi oraz tabelami tymczasowymi.

25. PODSTAWOWE OPERACJE NA DANYCH: INSERT, UPDATE, DELETE</br />   ➡ Poznasz trzy podstawowe operacje na danych.
➡ Zapoznasz się z implementacją operacji INSERT, UPDATE i DELETE.

26. RÓŻNICE MIĘDZY DELETE i TRUNCATE</br />   ➡ Dowiesz się na czym polega DELETE i TRUNCATE.
➡ Poznasz znaczące różnice między tymi poleceniami.

27. TRANSAKCJE CZ.1: WŁAŚCIWOŚCI ACID</br />   ➡ Dowiesz się co to są transakcje.
➡ Poznasz ACID – właściwości transakcji.
➡ Zapoznasz się z rodzajami awarii mogącymi mieć wpływ na transakcje.

28. TRANSAKCJE CZ.2: TRAN, TRANSACTION</br />   ➡ Nauczysz się definiować transakcje.
➡ Dowiesz się o możliwościach kończenia transakcji.
➡ Poznasz transakcje zagnieżdżone.

29. WSPÓŁBIEŻNOŚĆ I BLOKOWANIE</br />   ➡ Dowiesz się na czym polega współbieżność.
➡ Nauczysz się jakie wiążą się problemy z współbieżnością.
➡ Poznasz rodzaje blokad związanych z współbieżnością.
➡ Zapoznasz się z poziomami izolacji.
➡ Dowiesz się o sposobie obsługi blokad.

30. OPERACJE NA ZBIORACH: UNION, UNION ALL, EXCEPT, INTERSECT</br />   ➡ Poznasz jakie są operacje na zbiorach.
➡ Nauczysz się jakie są różnice między operacjami na zbiorach.

31. TYPY ZŁĄCZEŃ TABEL: JOIN, INNER, OUTER, LEFT, RIGHT, FULL, CROSS, SELF, APPLY</br />   ➡ Dowiesz się co to są złączenia.
➡ Poznasz rodzaje złączeń obsługiwanych w SQL Server.

32. PODZAPYTANIA</br />   ➡ Dowiesz się co to są podzapytania.
➡ Poznasz rodzaje podzapytań.
➡ Nauczysz się prawidłowego korzystania z podzapytań.

33. CO TERAZ?

 

Poziom 2 – “KONKRETNE ROZWIĄZANIA”:

 

1. WSTĘP

2. PRZYWRÓCENIE BAZY DANYCH Z ARCHIWUM (BACKUP: RECOVERY MODEL)</br />   ➡ Nauczysz się w praktyce odzyskiwać bazę danych z BackUp’u.

3. NAJISTOTNIEJSZE WBUDOWANE FUNKCJE AGREGUJĄCE</br />   ➡ Dowiesz się gdzie są dostępne w SQL Server wbudowane funkcje agregujące.
➡ Poznasz najistotniejsze wbudowane funkcje agregujące.

4. NAJISTOTNIEJSZE WBUDOWANE FUNKCJE DATY I CZASU</br />   ➡ Dowiesz się gdzie są dostępne w SQL Server wbudowane funkcje daty i czasu.
➡ Poznasz najistotniejsze wbudowane funkcje daty i czasu.

5. NAJISTOTNIEJSZE WBUDOWANE FUNKCJE TEKSTOWE</br />   ➡ Dowiesz się gdzie są dostępne w SQL Server wbudowane funkcje tekstowe.
➡ Poznasz najistotniejsze wbudowane funkcje tekstowe.

6. NAJISTOTNIEJSZE WBUDOWANE FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA</br />   ➡ Dowiesz się gdzie są dostępne w SQL Server wbudowane funkcje bezpieczeństwa.
➡ Poznasz najistotniejsze wbudowane funkcje bezpieczeństwa.

7. INNE PRZYDATNE WBUDOWANE FUNKCJE I ZMIENNE SYSTEMOWE</br />   ➡ Dowiesz się gdzie są dostępne w SQL Server inne wbudowane funkcje i zmienne systemowe.
➡ Poznasz najistotniejsze inne wbudowane funkcje i zmienne systemowe.

8. DOBRE PRAKTYKI PISANIA KODU</br />   ➡ Poznasz dobre praktyki pisania kodu.
➡ Dowiesz się na co zwracać szczególną uwagę podczas implementacji.
➡ Zapoznasz się z ogólnym podejściem podczas programowania.

9. UML: PROJEKTOWANIE I MODELOWANIE BAZ DANYCH, MODELE I DIAGRAMY</br />   ➡ Dowiesz się co to jest UML.
➡ Zapoznasz się z wieloma różnymi modelami i diagramami UML’owymi.
➡ Przekonasz się jak ważne jest projektowanie i modelowanie baz danych.

10. KORESPONDENCJA SERYJNA: INSTRUKCJA MERGE</br />   ➡ Poznasz instrukcję MERGE.
➡ Dowiesz się do czego służy, jak działa i kiedy warto z niej korzystać.

11. SCHEMATY BAZY DANYCH</br />   ➡ Dowiesz się co to jest schemat bazy danych.
➡ Zapoznasz się z podstawowym, domyślnym schematem.
➡ Dowiesz się z czym się wiążą schematy baz danych.

12. ZŁOŻONE TYPY KOLUMN: COMPUTED, PERSISTED</br />   ➡ Poznasz typ kolumn COMPUTED i dowiesz się w jakim celu są stosowane.
➡ Poznasz typ kolumn PERSISTED i dowiesz się w jakim celu są stosowane.

13. KURSORY: CURSOR</br />   ➡ Dowiesz się co to jest kursor.
➡ Poznasz plusy i minusy korzystania z kursorów.
➡ Nauczysz się kiedy i w jakich sytuacjach warto korzystać z kursorów.
➡ Dowiesz się, czy kursor to dobre rozwiązanie.

14. SEKWENCJE: SEQUENCE</br />   ➡ Dowiesz się co to są sekwencje w SQL Server.
➡ Poznasz właściwości i polecenia związane z sekwencjami.

15. HIERARCHICZNY TYP DANYCH: HIERARCHYID</br />   ➡ Zapoznasz się z hierarchicznym typem danych.
➡ Poznasz elementy struktury hierarchicznej.
➡ Dowiesz się jakie są najbardziej powszechne przykłady tego typu danych.
➡ Nauczysz się o sposobach przechowywania danych hierarchicznych.
➡ Zapoznasz się z właściwościami tego typu danych.
➡ Poznasz strategie indeksowania hierarchicznego typu danych.
➡ Poznasz dostępne metody wyciągania danych.

16. SQL_VARIANT I SQL_VARIANT_PROPERTY</br />   ➡ Dowiesz się co to jest SQL_VARIANT i SQL_VARIANT_PROPERTY.
➡ Poznasz plusy i minusy SQL_VARIANT.
➡ Zapoznasz się z parametrami SQL_VARIANT_PROPERTY.

17. ZAPYTANIA DYNAMICZNE I SQL INJECTION</br />   ➡ Dowiesz się co to są zapytania dynamiczne.
➡ Dowiesz się co to jest SQL INJECTION.
➡ Nauczysz się możliwości wykonywania dynamicznych zapytań.
➡ Dowiesz się jakie są zagrożenia dotyczące tego typu zapytań.

18. OBSŁUGA BŁĘDÓW: ERROR MESSAGE, RAISERROR, TRY I CATCH, THROW</br />   ➡ Nauczysz się jakie są rodzaje błędów w SQL Server.
➡ Dowiesz się jakie są składowe błędów.
➡ Nauczysz się jak przechwytywać i obsługiwać błędy.
➡ Poznasz różnice między typami błędów.

19. OPERATOR: GROUPING SETS, GROUPING_ID, ROLLUP, CUBE</br />   ➡ Dowiesz się co to są operatory grupowania.
➡ Nauczysz się używania tych operatorów.
➡ Poznasz jeden z wielu systemów (postaci) liczbowych.

20. CTE (COMMON TABLE EXPRESSION)</br />   ➡ Dowiesz się co to jest CTE.
➡ Poznasz właściwości CTE.
➡ Nauczysz się implementacji CTE.

21. TWORZENIE PROCEDUR: CREATE PROCEDURE</br />   ➡ Dowiesz się co to jest procedura w SQL Server.
➡ Poznasz sposoby implementacji procedur przechowywanych.
➡ Zapoznasz się z dostępnymi opcjami powiązanymi z procedurami.
➡ Poznasz dodatkowe, cenne uwagi dotyczące implementacji procedur.
➡ Nauczysz się w jaki sposób modyfikować i usuwać procedury.

22. TWORZENIE FUNKCJI – UDF FUNCTION</br />   ➡ Dowiesz się co to jest funkcja w SQL Server.
➡ Poznasz sposoby implementacji funkcji.
➡ Zapoznasz się z dostępnymi opcjami powiązanymi z funkcjami.
➡ Poznasz dodatkowe, cenne uwagi dotyczące implementacji funkcji.
➡ Nauczysz się w jaki sposób modyfikować i usuwać funkcje.

23. FUNKCJE PARTYCJI – PARTITION FUNCTION</br />   ➡ Dowiesz się co to jest funkcja partycji w SQL Server.
➡ Zapoznasz się z właściwościami funkcji partycji.
➡ Zapoznasz się z dostępnymi opcjami powiązanymi z funkcjami partycji.

24. WYZWALACZE: TRIGGER</br />   ➡ Dowiesz się co to są wyzwalacze w SQL Server.
➡ Nauczysz się podziału wyzwalaczy na grupy.
➡ Zapoznasz się z właściwościami wyzwalaczy.
➡ Poznasz dostępne opcje związane z wyzwalaczami.

25. MECHANIZMY AUTOMATYCZNE (SERVER AGENT): JOBS</br />   ➡ Dowiesz się co to są „JOB’y” w SQL Server.
➡ Dowiesz się o usłudze (agencie) odpowiadającej za pracę JOB’ów.
➡ Nauczysz się tworzyć nowe JOB’y krok po kroku.

26. POMOCNE ZAPYTANIA W WYSZUKIWANIU OBIEKTÓW I ICH PRZESZUKIWANIU ORAZ FILTROWANIE W SSMS</br />   ➡ Poznasz pomocne zapytania w wyszukiwaniu obiektów i ich przeszukiwaniu.
➡ Nauczysz się korzystać z filtrowania w SSMS.
➡ Zapoznasz się z różnicami korzystania podczas powyższych sposobów filtrowania obiektów.

27. OPERATORY: PIVOT I UNPIVOT</br />   ➡ Poznasz operatory PIVOT i UNPIVOT w SQL Server.
➡ Zapoznasz się z różnicami w ich działaniu.

28. CO TERAZ?

 

Poziom 3 – “ZAAWANSOWANE TECHNIKI”:

 

1. WSTĘP

2. PRZYWRÓCENIE BAZY DANYCH Z ARCHIWUM (BACKUP: RECOVERY MODEL)</br />   ➡ Nauczysz się w praktyce odzyskiwać bazę danych z BackUp’u.

3. IMPORT DANYCH Z PLIKÓW PŁASKICH: BULK INSERT</br />   ➡ Poznasz możliwość importowania danych z plików płaskich.
➡ Dowiesz się jak importować dane z plików płaskich za pomocą skryptów SQL.
➡ Nauczysz się importować dane z plików płaskich za pomocą opcji w SSMS.

4. AUTOMATYCZNE GENEROWANIE DANYCH</br />   ➡ Nauczysz się implementacji skryptów automatycznie generujących dane.
➡ Poznasz dodatkowe funkcje umożliwiające generowanie losowych danych.

5. WŁASNE TYPY DANYCH</br />   ➡ Poznasz rodzaje własnych typów danych.
➡ Dowiesz się, w jakim celu można je wykorzystywać.
➡ Nauczysz się tworzyć własne typy danych.

6. NIETYPOWE TYPY DANYCH</br />   ➡ Poznasz nietypowe typy danych takie jak: TIMESTAMP, SQL_VARIANT, TABLE, UNIQUEIDENTIFIER, ROWVERSION, CURSOR.
➡ Nauczysz się ich implementacji.
➡ Dowiesz się jakie są ich właściwości, plusy i minusy.

7. KLAUZULA OVER, FUNKCJE OKNA, KLAUZULE RAMKI</br />   ➡ Dowiesz się czym jest i do czego służą klauzula OVER, funkcje okna i klauzule ramki.
➡ Poznasz argumenty klauzuli OVER oraz klauzule ramki.
➡ Nauczysz się ich prawidłowej implementacji.

8. RODZAJE FUNKCJI OKNA: ROW_NUMBER, OFFSET, FETCH, RANK, DENSE_RANK, NTILE, LAG, LEAD, FIRST_VALUE, LAST_VALUE, CUME_DISC, PERCENT_RANK, PERCENTILE_CONT, PERCENTILE_DISC</br />   ➡ Poznasz różne rodzaje funkcji okna.
➡ Nauczysz się ich prawidłowej implementacji.
➡ Zobaczysz jakie możliwości daje użycie funkcji okna.

9. HASZOWANIE DANYCH I SUMY KONTROLNE: HASHBYTES, CHECKSUM, BINARY_CHECKSUM</br />   ➡ Dowiesz się co to jest haszowanie danych i sumy kontrolne.
➡ Poznasz obsługiwane algorytmy mieszające możliwe do wykorzystania w SQL Server.
➡ Nauczysz się ich prawidłowej implementacji.

10. ZAPIS WYNIKU ZAPYTANIA DO PLIKU</br />   ➡ Poznasz procedury umożliwiające zapis wyniku zapytania do pliku.
➡➡ Dowiesz się jak skonfigurować serwer, aby umożliwić takie operacje.
➡ Nauczysz się zapisywać pliki z poziomu SSMS.
➡ Zapoznasz się z innymi zagadnieniami dotyczącymi pracy z heterogenicznymi plikami.

11. PODPOWIEDZI DLA SERWERA: HINTS</br />   ➡ Poznasz najistotniejsze podpowiedzi dla serwera.
➡ Nauczysz się jak z nich prawidłowo korzystać.

12. WIDOKI: VIEW</br />   ➡ Dowiesz się co to są widoki.
➡ Zapoznasz się z argumentami oraz rodzajami widoków.
➡ Nauczysz się ich prawidłowej implementacji.

13. IMPLEMENTACJA PROCEDURALNA CZ. 1: BEGIN I END</br />   ➡ Dowiesz się na czym polega implementacja proceduralna.
➡ Zapoznasz się ze słowami kluczowymi BEGIN i END.
➡ Nauczysz się prawidłowo używać w praktyce składni proceduralnej z użyciem BEGIN i END.

14. IMPLEMENTACJA PROCEDURALNA CZ. 2: IF, ELSE IF I ELSE</br />   ➡ Zapoznasz się ze składnią proceduralną IF, ELSE IF i ELSE.
➡ Nauczysz się prawidłowo używać w praktyce składni proceduralnej z użyciem IF, ELSE IF i ELSE.

15. IMPLEMENTACJA PROCEDURALNA CZ. 3: WHILE, BREAK I CONTINUE</br />   ➡ Zapoznasz się ze składnią proceduralną WHILE, BREAK i CONTINUE.
➡ Nauczysz się prawidłowo używać w praktyce składni proceduralnej z użyciem WHILE, BREAK i CONTINUE.

16. IMPLEMENTACJA PROCEDURALNA CZ. 4: GOTO I RETURN</br />   ➡ Zapoznasz się ze składnią proceduralną GOTO i RETURN.
➡ Dowiesz się, dlaczego unikać tych wyrażeń i co one powodują.

17. IMPLEMENTACJA PROCEDURALNA CZ. 5: CASE</br />   ➡ Zapoznasz się ze składnią proceduralną CASE.
➡ Nauczysz się prawidłowo używać w praktyce składni proceduralnej z użyciem CASE.

18. IMPLEMENTACJA PROCEDURALNA CZ. 6: IIF I CHOOSE</br />   ➡ Zapoznasz się ze składnią proceduralną IIF oraz CHOOSE.
➡ Nauczysz się prawidłowo używać w praktyce składni proceduralnej z użyciem IIF oraz CHOOSE.

19. IMPLEMENTACJA PROCEDURALNA CZ. 7: COALESCE, ISNULL i NULLIF</br />   ➡ Nauczysz się co to są funkcje COALESCE, ISNULL i NULLIF.
➡ Poznasz ich właściwości i dowiesz się kiedy warto z nich skorzystać.
➡ Nauczysz się używać ich w praktyce.

20. DYNAMICZNE WIDOKI (DMV) I DYNAMICZNE FUNKCJE (DMF)</br />   ➡ Dowiesz się co to są dynamiczne widoki i dynamiczne funkcje oraz do czego one służą.
➡ Dowiesz się gdzie są przechowywane dynamiczne widoki i dynamiczne funkcje.

21. FUNKCJE I PROCEDURY W KODZIE CLR</br />   ➡ Dowiesz się co to jest CLR.
➡ Nauczysz się integrować funkcje i procedury napisane w kodzie CLR z SSMS.
➡ Dowiesz się o dodatkowych wymaganych ustawieniach w celu możliwości korzystania z CLR.

22. XML CZ. 1: DANE TYPU XML, OPENXML, FOR XML</br />   ➡ Dowiesz się co to jest XML i poznasz budowę typowego dokumentu XML.
➡ Dowiesz się także co to jest OPENXML i do czego służy.
➡ Zapoznasz się z klauzulą FOR XML oraz wszystkimi jej trybami.
➡ Nauczysz się prawidłowego wykorzystywania w bazach danych typu danych XML.
➡ Dowiesz się o dodatkowych właściwościach danych typu XML.
➡ Zrozumiesz znaczenie klauzuli WITH XMLNAMESPACES.

23. XML CZ. 2: XQUERY, XPATH, FLWOR</br />   ➡ Poznasz możliwości języka XQUERY wraz z jego funkcjami.
➡ Dowiesz się także do czego służy język XPATH i jak go wykorzystywać.
➡ Poznasz dostępne predykaty.
➡ Nauczysz się wykorzystywać możliwości wyrażenia FLWOR.

24. XML CZ. 3: MODYFIKACJA DOKUMENTÓW XML Z WYKORZYSTANIEM DML</br />   ➡ Poznasz metody służące do modyfikowania zawartości dokumentów typu XML.
➡ Nauczysz się prawidłowej implementacji tych metod.

25. XML CZ. 4: INDEKSOWANIE DOKUMENTÓW XML</br />   ➡ Dowiesz się jak indeksować dokumenty XML.
➡ Poznasz rodzaje indeksów XML.
➡ Nauczysz się kiedy i jak korzystać z indeksów XML.

26. DANE TYPU PRZESTRZENNEGO (SPATIAL DATA)</br />   ➡ Dowiesz się jakie są rodzaje danych typu przestrzennego.
➡ Nauczysz się prawidłowo z nich korzystać.
➡ Poznasz przestrzenny identyfikator odniesienia.
➡ Dowiesz się jak implementować indeksy przestrzenne.
➡ Nauczysz się poziomów gęstości siatki.
➡ Poznasz ograniczenia związane z indeksami przestrzennymi.

27. PRZYDATNE NARZĘDZIA CZ. 1: SNIPPETS</br />   ➡ Dowiesz się co to są SNIPPETS.
➡ Nauczysz się z korzystać ze SNIPPETS.
➡ Poznasz dodatkowe narzędzie wspierające pracę ze SNIPPETS.

28. PRZYDATNE NARZĘDZIA CZ. 2: INTELLISENSE</br />   ➡ Dowiesz się co to jest IntelliSense.
➡ Nauczysz się wykorzystywać IntelliSense.
➡ Dowiesz się jak rozwiązywać ewentualne problemy z IntelliSense.

29. PRZYDATNE NARZĘDZIA CZ. 3: SQL SERVER CONFIGURATION MANAGER</br />   ➡ Poznasz dokładniej SQL Server Configuration Manager.
➡ Nauczysz się poszczególnych konfiguracji w SQL Server Configuration Manager.
➡ Dowiesz się o pozostałych serwisach zarządzanych przez SQL Server Configuration Manager.

30. WYSZUKIWANIE PEŁNOTEKSTOWE: FTS</br />   ➡ Dowiesz się co to jest i do czego służy FTS.
➡ Nauczysz się wykorzystywać FTS w praktyce.

31. BEZPIECZEŃSTWO BAZ DANYCH, ADMINISTRACJA, UPRAWNIENIA, DEFINIOWANIE PRAW DOSTĘPU</br />   ➡ Zapoznasz się z ogólnymi podstawami bezpieczeństwa.
➡ Dowiesz się o systemie bezpieczeństwa w SQL Server.
➡ Nauczysz się w praktyce zarządzać uprawnieniami oraz dostępami w SQL Server.

32. ZABEZPIECZENIE PRZED AWARIĄ, KOPIE ZAPASOWE, ARCHIWIZACJA (BACKUP) BAZY DANYCH</br />   ➡ Dowiesz się, jakie są modele archiwizowania baz danych.
➡ Zrozumiesz, dlaczego BackUp jest taki ważny.

33. ZAAWANSOWANE UŻYCIE OPERACJI: NOCHECK, DISABLE, SET</br />   ➡ Poznasz możliwości operacji typu NOCHECK, DISABLE oraz SET.
➡ Nauczysz się w praktyce wykorzystywać operacje typu NOCHECK, DISABLE oraz SET.
➡ Dowiesz się kiedy i jak można je wykorzystywać oraz na co zwrócić szczególną uwagę.

34. CO TERAZ?